WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:16:am 19/12/13 Đăng ngày “December 19th, 2013”

Đánh giá vai trò lãnh đạo của Tập Cận Bình

Đánh giá vai trò lãnh đạo của Tập Cận Bình

Bi kịch của Tập Cận Bình và của Hoa Lục là sẽ không tìm ra con đường trung đạo, nhưng hoặc tan rã hay phải tập trung quyền hành tuyệt đối cho đến cuối cuộc đời của nhà lãnh đạo.

11:16:am 19/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ nhắm vào TQ, tăng cường trợ giúp Hải Quân Đông Nam Á

Hoa Kỳ nhắm vào TQ, tăng cường trợ giúp Hải Quân Đông Nam Á

Ông Kerry nói thêm rằng ông đã nêu lên những trường hợp tù nhân chính trị cụ thể và đã có một sự trao đổi “rất thẳng thắn và lành mạnh.”

01:56:am 19/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà trẻ con đẻ của nhà nước!

Nhà trẻ con đẻ của nhà nước!

Mấy cô giáo này bị phát hiện cũng chỉ là phần nổi của tảng băng “Vì tương lai con em giai cấp công nhân và nhân dân lao động” của nhà nước XHCN

01:49:am 19/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Viết cho chú ba Nguyễn Tấn Dũng

Viết cho chú ba Nguyễn Tấn Dũng

Những gì tôi trình bày với chú là con đường tất yếu phải xảy ra. Cờ đang ở trong tay chú để chú trở thành một Nelson Mandela, vĩ nhân của thế giới. Người lãnh đạo thông minh thì phải có viễn kiến.

01:39:am 19/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những đáp số không hiểu nổi

Những đáp số không hiểu nổi

Tất cả quan Tòa, Viện Kiểm Soát Nhân Dân, Công An Điều Tra, đều là tiến sỹ cả, nhưng so ra thua xa một cháu bé tiểu học, làm bài toán cưa gỗ nói trên! Nhưng tiếc thay, nếu cháu lớn lên dưới chế độ mục ruỗng này, chắc cháu cũng phải giải toán theo kiểu Cộng Sản lưu manh. Tất nhiên không ai trông đợi như vậy, chỉ cầu mong chế độ này sớm bị tiêu diệt, để tuổi thơ lớn lên xứng tầm thông minh, hiếu học và phụng sự cho tổ quốc.

12:17:am 19/12/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »