WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:42:pm 06/12/13 Đăng ngày “December 6th, 2013”

Mất mặt cùng mất chức

Mất mặt cùng mất chức

Để loại bỏ những quan chức hại dân, hại nước này, bắt họ khi “mất mặt” thì phải mất chức, việc làm cần thiết đầu tiên là loại bỏ chế độ độc tài, toàn trị , thiết lập thể chế tự do dân chủ, trong đó báo chí tự do giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

05:42:pm 06/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thế đứng Nhân quyền vững chãi

Thế đứng Nhân quyền vững chãi

Ngày 10/12/2013 năm nay là kỷ niệm lần thứ 65 ngày lịch sử ra mắt bản “Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc tế” 10/12/1948. Năm nay cuộc kỷ niệm ở nước ta diễn ra khác hẳn trước, mang nhiều nét mới. Ngay từ giữa năm các bạn thanh niên, sinh viên nam nữ đã in, sao [...]

05:24:pm 06/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Trần Văn Huỳnh- cha Trần Huỳnh Duy Thức thăm Mỹ

Ông Trần Văn Huỳnh- cha Trần Huỳnh Duy Thức thăm Mỹ

Theo thông báo của Phong trào Con Đường Việt Nam, ngày 5/12/2013, nhận lời mời của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, ông Trần Văn Huỳnh, phụ thân của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, đã tới Hoa Kỳ bắt đầu chuyến đi vận động đòi trả tự do cho các [...]

09:04:am 06/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Đúng quy trình”, quy trình gì?

“Đúng quy trình”, quy trình gì?

Cái được gọi là “đúng quy trình” ngoài sự quái đản, lưu manh còn có thêm tội ác nữa!

06:57:am 06/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự sợ hãi và niềm vui

Sự sợ hãi và niềm vui

Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỌNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN…

12:58:am 06/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Viết cho Phụ Nữ Nhân Quyền

Viết cho Phụ Nữ Nhân Quyền

Cắt điện thoại, sách nhiễu, đe dọa, trù dập, đánh đập, bắt bớ, tù đầy… có thể là những thứ mà bất cứ ai trong số chúng ta muốn có Nhân Quyền sẽ phải đối mặt. Đừng để những thứ đó ngăn cản tình yêu, niềm tự hào và khát vọng của chúng ta, những Phụ nữ Nhân quyền.

12:35:am 06/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »