Home » 04:16:pm 29/12/13 Đăng ngày “December 29th, 2013”

Con trai Bí thư Lê Thanh Hải lên chức

Con trai Bí thư Lê Thanh Hải lên chức

Cha ông là một trong 16 ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi mẹ ông, bà Trương Thị Hiền, là hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố.

04:16:pm 29/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »