WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:50:pm 23/12/13 Đăng ngày “December 23rd, 2013”

Phát hiện ‘đường lưỡi bò’ được cài vào máy tính nhiều trường học

Phát hiện ‘đường lưỡi bò’ được cài vào máy tính nhiều trường học

Một hiệu trưởng Trường THCS băn khoăn: “Rõ ràng Việt Nam cũng có thể làm phần mềm dạng thế này cho học sinh học, nhưng lại phải mua tận nước ngoài, để đến nỗi như thế này đây?”.

11:50:pm 23/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Họ sợ những gì?

Họ sợ những gì?

Họ sợ sự thật, sợ sự minh bạch, sợ thức tỉnh của nhân dân, sợ dư luận, vậy thì Trung tâm dân sự điều tra dư luận có thể sẽ là một vũ khí hòa bình, phi bạo lực rất sắc bén, có hiệu quả cao vậy.

04:20:pm 23/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đường lối chính trị của Obama

Đường lối chính trị của Obama

Vì Hoa Kỳ có một thể chế dân chủ trong những thể chế đứng hàng đầu thế giới. Nó giúp cho nước này vận dụng tối đa tài lực và nhân lực quốc gia.

04:11:pm 23/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những ‘con Rồng con’ ở Ba Lan

Những ‘con Rồng con’ ở Ba Lan

Bộ phim tập trung vào lời kể của các nhân vật, thuộc nhiều thế hệ khác nhau từng gắn bó với Ba Lan, từ những sinh viên Việt Nam tới người đầu bếp vượt biên trái phép, rồi nữ sinh ra đời tại tỉnh lẻ nay đang chuẩn bị cho bước đường vào đại học.

10:59:am 23/12/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

RIP

RIP

05:12:am 23/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Duy trì quyền lực của nước Nga: Putin đã qua mặt phương Tây ra sao [1]

Duy trì quyền lực của nước Nga: Putin đã qua mặt phương Tây ra sao [1]

Sáu tuần trước, hai người đàn ông bước ngang Quảng trường Đỏ của Moscow, một người mặc áo khoác, người kia mặc áo giám mục. Họ tiến đến Tượng đài Minin và Pozharsky ở trước Nhà thờ chính tòa Thánh Basil. Kuzma Minin, một thương nhân, và Hoàng tử Dmitry Pozharsky là lãnh tụ cuộc [...]

12:00:am 23/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »