WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:31:pm 08/12/13 Đăng ngày “December 8th, 2013”

Nói với người đảng viên CS

Nói với người đảng viên CS

Con người là sinh vật được trời sinh ra và ban cho khả năng có lý trí để biết phân biệt điều gì tốt, điều gì xấu. Ở lỳ trong Đảng, các bạn có thể hưởng đặc quyền, đặc lợi. Nhưng chắc sẽ không bền,…

05:31:pm 08/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân quyền và mắm tôm

Nhân quyền và mắm tôm

Trời gần tối rồi, các bạn hát bài “Nối vòng tay lớn” và ngồi xuống để nghe một bạn gái đọc Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Đang nghe thì “uỵch”một cái ngay bên cạnh mình, bạn trai té về phía trước, bạn bị đánh vào đầu rất nặng

05:26:pm 08/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Câu chuyện Soviet

Câu chuyện Soviet

Câu chuyện Soviet[1] (tiếng Latvia : Padomju stāsts) là một bộ phim tài liệu về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô và chủ nghĩa phát xít Đức của đạo diễn Edvīns Šnore, ra mắt lần đầu năm 2008. Thể loại Tài liệu lịch sử Kịch bản Edvīns Šnore Đạo diễn Edvīns Šnore [...]

05:19:pm 08/12/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Mùa Xuân tỉnh nhỏ

Mùa Xuân tỉnh nhỏ

Thực tế chứng tỏ rằng nhiều phim mầu hiện đại remake đã không mang lại kết quả như ở đây, cuốn phim xưa cũ từ 65 năm trước của đạo diễn Fei Mu nay vẫn được giới phê bình và các nhà làm phim nhìn nhận là một trong những tác phẩm tuyệt diệu nhất mọi thời đại của nền điện ảnh Trung Hoa.

12:01:am 08/12/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điều rất may của bên bại cuộc

Điều rất may của bên bại cuộc

Ồ thì ra Bác dùng dép để chưng! Thảo nào mà đôi dép râu đã được toàn ban Tuyên Giáo Trung Ương cầy cục, bằng mọi cách, để đặt nó lên … bàn thờ tổ quốc cho bằng được mới thôi!

12:01:am 08/12/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »