WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:00:pm 21/12/13 Đăng ngày “December 21st, 2013”

Đẹp là cái Trời cho

Đẹp là cái Trời cho

Theo thời gian, tiêu chuẩn sắc đẹp đã thay đổi. Người phụ nữ đẹp của thời Ánh sáng ở Pháp chắc chắn không giống những Top Modèle ngày nay.

04:00:pm 21/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một tập thơ chưa thể tải hết nỗi lòng người Việt ở Đức

Một tập thơ chưa thể tải hết nỗi lòng người Việt ở Đức

Tập Thơ này, đọc và viết chưa đến một tuần, tranh thủ vào những lúc vắng khách, ngay trên Theke của quán rượu, nơi tôi làm việc.

05:25:am 21/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đại sứ VN bị giữ ở phi trường Frankfurt vì nghi rửa tiền

Đại sứ VN bị giữ ở phi trường Frankfurt vì nghi rửa tiền

Ngày 19.12.2013 hải quan/quan thuế phi trường Frankfurt, CHLB Đức, đã chặn bắt đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nguyễn Thế Cường, vì tình nghi ông ta mang 20.000 € tiền mặt mà không khai báo. Cảnh sát đưa ông Cường về đồn, tra hỏi và cáo buộc ông tội “rửa tiền“. Đại sứ [...]

05:06:am 21/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kim Tiêm thương dân nghèo

Kim Tiêm thương dân nghèo

01:50:am 21/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trước một Trung Quốc hùng mạnh, hung hăng và nguy hiểm không ai có thể đứng đơn lẻ hay ngoài cuộc

Trước một Trung Quốc hùng mạnh, hung hăng và nguy hiểm không ai có thể đứng đơn lẻ hay ngoài cuộc

Biển Đông lại nổi sóng và vùng trời ở đây cũng đang bị đe dọa từ ai? Chắc chắn Trung quốc bị cô lập thảm hại và phải trả lời câu hỏi này.

12:01:am 21/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »