WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:20:am 11/12/13 Đăng ngày “December 11th, 2013”

Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David B. Shear nhân dịp Ngày Nhân quyền Quốc tế

Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David B. Shear nhân dịp Ngày Nhân quyền Quốc tế

Hoa Kỳ và Việt Nam đã tái khẳng định cam kết của hai nước về ủng hộ Tuyên ngôn Nhân quyền trong Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7. Thông điệp rất rõ ràng: Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập mà cũng tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Một nước Việt Nam như vậy sẽ là một đối tác vững mạnh hơn nữa đối với Hoa Kỳ và sẽ có khả năng tốt nhất để ủng hộ hiệu quả các ưu tiên chung Hoa Kỳ-Việt Nam về an ninh khu vực và thương mại song phương. Chỉ ít tháng sau cuộc họp giữa Tổng thống và Chủ tịch của hai nước chúng ta, Việt Nam đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Tra tấn và đã chủ động liên lạc với Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng để thu xếp một chuyến thăm Việt Nam vào mùa thu.

10:20:am 11/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu HCM [2]

Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu HCM [2]

Cả một tháng trời lăn lê bò toài, ăn trong “góp ý” ngủ trong dự thảo” mài mình, vắt óc ra mà viết rồi chép đi chép lại thành nhiều bản để một bản nộp cho trại

06:51:am 11/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mạng Lưới Blogger VN chính thức ra mắt và tổ chức kỷ niệm Ngày QT Nhân quyền

Mạng Lưới Blogger VN chính thức ra mắt và tổ chức kỷ niệm Ngày QT Nhân quyền

20h. Mọi người đang trao đổi, trò chuyện vui vẻ thì… điện phụt tắt, và rồi cứ thế phập phù, lúc có lúc mất. Sau đó, công an và chủ nhà hàng bước vào, yêu cầu giải tán.

06:42:am 11/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Con người Người nhất hành tinh

Con người Người nhất hành tinh

Ca ngợi bao nhiêu cũng không đủ, cũng không thể nói được dù chỉ trong muôn một tầm cao trí tuệ và tâm hồn phóng khoáng của con Người được cả hành tinh quý trọng này.

04:59:am 11/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bloggers bị đánh đập dã man tại Saigòn: một cái tát vào HĐ Nhân quyền LHQ

Bloggers bị đánh đập dã man tại Saigòn: một cái tát vào HĐ Nhân quyền LHQ

Nhóm các bloggers Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), An Đỗ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi) và Con đường Việt Nam (Nguyễn Hoàng Dũng) chiều nay tại Sài Gòn bị hành hung một cách vô cớ.

02:05:am 11/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »