WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:44:pm 14/12/13 Đăng ngày “December 14th, 2013”

Họ sợ những ai?

Họ sợ những ai?

Trên mạng vừa có bài “đảng CS sợ ai?” của anh Trần Ngọc Thành, một nhà đấu tranh được biết là rất hăng hái dấn thân cho phong trào công nhân và lao động ở trong nước. Đối tượng đấu tranh của bà con ta hiện nay là chế độ độc đoán độc đảng toàn [...]

05:44:pm 14/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xuân Thu nhị kỳ

Xuân Thu nhị kỳ

Nhưng mùa Thu năm nay sẽ không theo cái trật tự cũ “Xuân Thu nhị kỳ ” mà sẽ có nhiều biến cố mới, đầy khởi sắc.

06:25:am 14/12/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu

Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu

Khi Stalin thanh trừng các đồng chí trong Bộ Chính Trị, họ bị giam giữ, tra hỏi nhiều tháng trời, cuối cùng bị đưa ra tòa, ai cũng thú nhận tội chống đảng, tỏ ý hối hận, và xin lãnh tụ khoan hồng, sau cùng họ vẫn bị giết. Mao Trạch Ðông thì bắt những [...]

05:11:am 14/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Câu chuyện nước Mỹ: Ngoại giao thời Obama

Câu chuyện nước Mỹ: Ngoại giao thời Obama

Ông đến Hà Nội để làm gì thì chịu, chả biết có ăn nhằm gì không, cách đặt vấn đề có đắng với người tiếp chuyện, nhưng nếu chủ mang socola ra mời, thế nào cựu binh này cũng cười.

04:33:am 14/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »