WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:18:am 24/12/13 Đăng ngày “December 24th, 2013”

Thương tiếc Việt Dzũng

Thương tiếc Việt Dzũng

Cuộc đời anh là chuỗi dài bất hạnh Tuổi ấu thơ thân thể đã tật nguyền Khi vừa lớn thì gặp cơn quốc biến Anh xa nhà trong giai đoạn đảo điên Tuổi mười bảy thay vì hoa và mộng Ôm cây đàn chẳng ủy mị yêu đương Bởi tim anh đã dành cho tổ [...]

05:18:am 24/12/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

BBT chúc mừng Giáng sinh và năm mới

BBT chúc mừng Giáng sinh và năm mới

Chia tay năm cũ, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các tác giả và bạn đọc gần xa. Xin kính chúc quý vị một Giáng sinh an lành và năm mới thành đạt, chúc cho những mục tiêu mà chúng ta cùng theo đuổi sớm trở thành hiện thực

03:19:am 24/12/13 | Đăng tại THƯ BBT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mafia Cộng Sản Việt Nam lừa bịp và đàn áp nhân dân đến bao giờ?

Mafia Cộng Sản Việt Nam lừa bịp và đàn áp nhân dân đến bao giờ?

Đầu gấu Cộng sản Việt Nam, tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng đã vượt xa các mafia quốc tế đàn anh. Đầu gấu Cộng sản Việt Nam, từ sau 1975, đã vượt qua giai đoạn “gây ảnh hưởng tới chính quyền” và đang ở thời kỳ đỉnh cao là “đoạt trọn vẹn chính quyền”.

02:51:am 24/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »