WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:52:pm 05/12/13 Đăng ngày “December 5th, 2013”

Lăng hiếu đề bảng đỏ

Lăng hiếu đề bảng đỏ

Lăng hiếu đề bảng đỏ

02:52:pm 05/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nam Phương Hoàng Hậu: 100 năm sinh nhật và 50 năm kỵ nhật tại Paris

Nam Phương Hoàng Hậu: 100 năm sinh nhật và 50 năm kỵ nhật tại Paris

Với Hoàng Hậu Nam Phương, mọi người khi nhắc tới, cũng đều tỏ lòng thương tiếc và kính trọng. Điều rất hiếm đối với nhiều mệnh phụ phu nhơn khác từ sau khi bà rời khỏi Việt Nam.

10:09:am 05/12/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lâm Thế Nguyên: Phải có một thái độ mạnh mẽ, dứt khoát với đảng CSVN

Lâm Thế Nguyên: Phải có một thái độ mạnh mẽ, dứt khoát với đảng CSVN

Khi đảng cầm quyền đã hoàn toàn không trân trọng thiện chí hòa bình của những người đấu tranh dân chủ ôn hòa thì con đường duy nhất là giải thể bộ máy độc tài đó, chứ không kêu gọi sửa sai hay đổi mới gì nữa!

09:47:am 05/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhớ về ơn nghĩa xưa

Nhớ về ơn nghĩa xưa

Hôm nay lễ Tạ Ơn của người Mỹ đã đi qua đúng một tuần, nhưng tôi, một công dân nước VNCH vẫn nhìn thấy ơn nghĩa trải dài ở phía trước.

09:44:am 05/12/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

GS Hoàng Tụy: ‘Chăm học có phải đã hay?’

GS Hoàng Tụy: ‘Chăm học có phải đã hay?’

Tại sao trí tuệ học sinh Việt Nam không phải thấp so với mặt bằng chung của thế giới mà công trình khoa học, phát minh, sáng kiến lại thua xa

09:39:am 05/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố ra khỏi đảng CS

Ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố ra khỏi đảng CS

Lý do ông đưa ra là đảng CS không còn như trước mà đang thoái hóa, biến chất, thực chất chỉ còn là những tập đoàn lợi ích, rào cản cho sự phát triển của đất nước; đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

05:16:am 05/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng cộng sản sợ ai?

Đảng cộng sản sợ ai?

Những anh chị em dấn thân trong nước chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, bị đàn áp, bị tù đày, bị cô lập, bị phong toả mọi đường làm ăn sinh sống. Gia đình và bản thân anh chị em vô cùng cực khổ. Đáng lẽ họ phải được chi viện vật chất tối thiểu để sống, và hoạt động. Nguồn chị viện đó từ hải ngoại rất hạn chế so với yêu cầu của anh chị em trong nước.

12:01:am 05/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »