WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:44:pm 01/12/13 Đăng ngày “December 1st, 2013”

Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định

Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định

Thời gian cho ông Định không còn nhiều, vì lương tri con người, xin hãy cứu lấy người tù nhân lương tâm nhà giáo Đinh Đăng Định để ông có thể kéo dài sự sống.

02:44:pm 01/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngày tang khốc cho dân tộc Việt Nam’

Ngày tang khốc cho dân tộc Việt Nam’

Bởi vậy mới càng đau xót rằng, người VN dù đã đổ bao xương máu để dựng lên và nuôi dưỡng thể chế này, nhưng chưa bao giờ có được một thành phần QH đủ khách quan và công bằng.

02:36:pm 01/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

14 điều VN cam kết khi ứng cử Hội đồng Nhân Quyền LHQ

14 điều VN cam kết khi ứng cử Hội đồng Nhân Quyền LHQ

Tăng cường nền tảng dân chủ và sự tham gia của nhân dân vào sự lập kế hoạch và thực hiện các chính sách, cải thiện việc Việt Nam tham gia trong các tổ chức chính trị, xã hội trong lĩnh vực nhân quyền.

02:19:pm 01/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiến pháp XHCN

Hiến pháp XHCN

01:49:pm 01/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Làn gió lành

Làn gió lành

Một chuyến “buôn” hữu nghị có lãi to cho phong trào dân chủ và nhân quyền, cho bà con dân oan thân thiết, cho toàn dân ta đang khát khao đến cháy họng các quyền sống tự do thật sự,…

01:29:pm 01/12/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Hiến pháp 2013 vẫn bình mới rượu cũ

Hiến pháp 2013 vẫn bình mới rượu cũ

Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua bản Hiến Pháp mới, sau đợt lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo Hiến Pháp này kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2013.

03:50:am 01/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thêm một ngày để nhớ

Thêm một ngày để nhớ

Người phụ nữ có nhiêu tổ chức tầm vóc quốc tế để bảo vệ họ trước những nguy hiểm xã hội. Họ còn có những ngày quốc tế dành kỷ niệm, nhắc nhở hoàn cảnh dễ bị tổn thương của họ.

03:40:am 01/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Diệt quỷ, trừ tà – giữ nhà, cứu nước

Diệt quỷ, trừ tà – giữ nhà, cứu nước

Cộng sản là một tôn giáo của Quỷ. Khác với Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo lấy đức từ bi, lòng bác ái dạy dỗ con người hướng thiện; còn cái đạo cộng sản lấy căm thù, giết chóc làm kim chỉ nam. Chúng kích động sự phẫn uất của người bị áp bức bằng lời [...]

03:11:am 01/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »