WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:29:pm 02/12/15 Đăng ngày “December 2nd, 2015”

Từ Nguyễn Phương Uyên đến Nguyễn Mai Trung Tuấn

Từ Nguyễn Phương Uyên đến Nguyễn Mai Trung Tuấn

Sợ hãi cao độ trước người dân trong tay không một tất sắt mà vũ khí duy nhất của họ chỉ là tinh thần quả cảm và một trái tim hiền lành, đấy là một chứng tích, một bước lùi “vĩ đại” của sức mạnh phi nghĩa trước lòng yêu nước.

05:29:pm 02/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Bụi’ đường Chương Mỹ

‘Bụi’ đường Chương Mỹ

Mấy hôm trước qua một phóng viên, một trong tám người hành hung chúng tôi đã đại diện đến xin lỗi tôi. Khi người này ra về, tôi thấy trong giỏ hoa quả là một chiếc phong bì

04:56:pm 02/12/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Climate change conference

Climate change conference

04:42:pm 02/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Viết cho một Việt kiều đã nằm xuống trên quê hương thứ hai (1)

Viết cho một Việt kiều đã nằm xuống trên quê hương thứ hai (1)

“Quê hương không phải là chùm khế ngọt – vì ở nhiều nơi đất nước đã bị ô nhiễm quá nặng rồi, làm thế nào để sinh ra chùm khế ngọt? Hoặc giả có phải quê hương là nơi đất lành chim đậu? Có nhất thiết nó phải là Việt điểu sào Nam chi? (Con chim Việt đậu cành phía Nam). Có phải nơi con người sống thoải mái nhất, thư thái nhất, thân tình nhất để cuối cùng cái chết của mình cũng không phải rơi vào cô đơn, tẻ lạnh, không một ai chung quanh, không một ai biết đến khi lìa đời, khi trút hơi thở cuối cùng, thì nơi đó có phải là quê hương?.

10:27:am 02/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lạc lõng

Lạc lõng

Cuối tháng 11. 2015 không khí tang tóc còn đang bao trùm thủ đô nước Pháp sau vụ khủng bố đẫm máu đêm 13.11.2015 nhằm vào dân lành Paris giết chết hơn 150 dân thường. Cuối tháng 11. 2015, cả thế giới còn đang hướng về nước Pháp, hướng về Paris, chia sẻ đau buồn [...]

02:51:am 02/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »