WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:37:pm 19/12/15 Đăng ngày “December 19th, 2015”

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

B-52 Mỹ bay vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông

Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay vào phạm vi 12 hải lý quanh một hòn đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là hành động “không chủ ý” và đang tiến hành xem xét. Các quan chức quốc [...]

06:37:pm 19/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ký thỉnh nguyện thư đòi trả tư do cho LS Nguyễn Văn Đài

Ký thỉnh nguyện thư đòi trả tư do cho LS Nguyễn Văn Đài

Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài đã đưa ra một thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho chồng mình. Thỉnh nguyện thư đã nhận được hơn một ngàn chữ ký sau ít giờ đăng tải. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt hôm 16/12 và ngay sau đó có quyết [...]

06:22:pm 19/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ban Chấp hành Trung ương tiếm quyền Đại hội XII

Ban Chấp hành Trung ương tiếm quyền Đại hội XII

Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lần thứ 13/Khóa XI đã diễn ra để «đề cử xong Bộ Chính trị khóa XII». Chuyện thật mà cứ như đùa. Vì không thể tưởng tượng được cả 2 cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng CS là BCHTƯ [...]

05:49:pm 19/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »