WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:22:pm 03/12/15 Đăng ngày “December 3rd, 2015”

Xuất hiện những bài viết dự báo diễn biến tích cực của tương lai

Xuất hiện những bài viết dự báo diễn biến tích cực của tương lai

Diễn biến tích cực này sẽ còn đủ năng lượng bền vững và do đó có xung lực đủ mạnh đột phá đại hội đảng CSVN đầu năm 2016 hay không?

04:22:pm 03/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Theo một Viện sĩ Hàn lâm viện Pháp: Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo

Theo một Viện sĩ Hàn lâm viện Pháp: Luật Chúa trong kinh Coran là trọng tâm của Hồi Giáo

Vì kinh Corran là lời nói độc nhất của Chúa bằng tiếng Ả Rập, nên kinh chỉ được đọc bằng tiếng Ả Rập và những bản dịch ra những tiếng khác đều không bao giờ được đọc một cách chính thức.

04:11:pm 03/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lá thư Mark Zuckerberg gửi con gái và tất cả những đứa trẻ trên thế gian

Lá thư Mark Zuckerberg gửi con gái và tất cả những đứa trẻ trên thế gian

Ông bố đại gia – thiên tài – nhà thiện nguyện đã gửi tới con gái mình lá thư đầu tiên, chứa đựng sự yêu thương và hy vọng, không chỉ dành cho riêng Max, mà dành cho tất cả những thiên thần bé bỏng khắp hành tinh bây giờ và mai sau… Ngày hôm [...]

03:52:pm 03/12/15 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một người Việt chết trong vụ xả súng ở San Bernadino, California

Một người Việt chết trong vụ xả súng ở San Bernadino, California

Nguồn tin đáng tin cậy cho Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do biết trong số 14 nạn nhân chết vì vụ thảm sát xảy ra ở thành phố San Bernadino, California, ngày hôm qua có một phụ nữ Việt Nam. Nạn nhân là Cô Nguyễn Thị Thanh Tín, 31 tuổi, nhân viên làm [...]

02:51:pm 03/12/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »