Home » 05:18:pm 15/12/15 Đăng ngày “December 15th, 2015”

Khi sinh viên dạy nữ Giáo Sư Tiến Sĩ!

Khi sinh viên dạy nữ Giáo Sư Tiến Sĩ!

Nhưng ngày nay đã có rất nhiều đảng viên phản tỉnh, quay về với tính người, với đạo đức và sự tồn vong của dân tộc…

05:18:pm 15/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »