WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:53:pm 06/12/15 Đăng ngày “December 6th, 2015”

Happy human rights day

Happy human rights day

04:53:pm 06/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trung Quốc: Đại gia chết trong tù, Quan lớn về nước trình diện

Trung Quốc: Đại gia chết trong tù, Quan lớn về nước trình diện

Trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã phái nhiều quan chức đi các nước để truy lùng những tội phạm đang trốn tránh và thuyết phục họ trở về.

03:43:pm 06/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ

Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ

Pháp theo chân quân Anh giải giới Nhật, tới Tân Sơn Nhất với 300 người lính đầu tiên ngày 11-9, sau họ đưa thêm nhiều quân sang chiếm các tỉnh dưới vĩ tuyến 16.

05:34:am 06/12/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lịch Sử và Dân Tộc

Lịch Sử và Dân Tộc

Theo đó, việc đưa tiếng Hoa vào bậc tiểu học có khác gì tạo cho trẻ hơi thở và tiếng nói bản ngữ Tàu để chúng không còn biết mình là nguồn Việt

05:21:am 06/12/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cách ứng xử của chính quyền VN với ngư dân bị bắn chết trên biển

Cách ứng xử của chính quyền VN với ngư dân bị bắn chết trên biển

Qua cách giải quyết sự việc này, rõ ràng là các người lãnh đạo chủ chốt của chính quyền Việt Nam không có tài ba đó, không có tấm lòng.

05:14:am 06/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Yêu cầu trả tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Yêu cầu trả tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Hãy can thiệp và áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, đặc biệt là trường hợp của những tù nhân lương tâm bị kết án nặng nề

05:04:am 06/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »