WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:40:pm 13/12/15 Đăng ngày “December 13th, 2015”

Tổng Bí thư cũng lẩy Kiều

Tổng Bí thư cũng lẩy Kiều

Năm 2000, trong chuyến thăm Việt Nam, tại Quốc tử giám Văn Miếu, tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã lẩy hai câu Kiều làm xốn xang dư luận: “Sen tàn cúc lại nở hoa, Sầu dài ngày vắn đông đà sang xuân”. Không phải chỉ vì câu thơ hay mà còn vì nó được [...]

07:40:pm 13/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phương Uyên bị câu lưu

Phương Uyên bị câu lưu

Một số nhận định cho rằng, Phương Uyên bị bắt vì một cuốn sách mới xuất bản. Đó là cuốn sách nhỏ có tên “Ước mơ của Thủy”

05:10:pm 13/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Khang đặt câu hỏi thời đại: Anh là ai?

Việt Khang đặt câu hỏi thời đại: Anh là ai?

Cuối cùng, tôi cám ơn nhạc sĩ Việt Khang đã làm bài hát “Anh Là Ai?” để toàn dân Việt, trong đó có cả Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hải ngoại thức tỉnh mà gánh lấy trách nhiệm

03:12:pm 13/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chánh sách Hội nhập của Chánh phủ Pháp và chủ trương hồi giáo

Chánh sách Hội nhập của Chánh phủ Pháp và chủ trương hồi giáo

Chưa bao giờ Chánh phủ được sự đồng thuận tốt đẹp trọn vẹn như vậy . Dân chúng cũng bày tỏ ý muốn chánh phủ phải có chánh sách đối với thiểu số gốc hồi giáo sanh sống trên đất Pháp chặt chẽ hơn về vấn đề kiểm soát an ninh công cộng.

08:29:am 13/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phùng Nguyễn, như chưa hề giã biệt

Phùng Nguyễn, như chưa hề giã biệt

Từ Ô Thước rồi đến Talawas rồi Da Màu, những diễn đàn văn học luôn luôn thấy bóng Phùng Nguyễn. Ngày xưa Phùng Nguyễn mang súng thì bây giờ Phùng Nguyễn mang laptop đến mọi nơi mọi chốn. Tôi theo dõi người lữ hành ấy và cảm phục vô ngần

08:14:am 13/12/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Điều trần nhân quyền 2015 của người Việt ở Hoa Kỳ

Điều trần nhân quyền 2015 của người Việt ở Hoa Kỳ

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền và 5 năm ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 vừa qua đước sự hổ trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York, Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ và Canada đã tổ chức [...]

06:38:am 13/12/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »