Home » 03:50:am 26/12/15 Đăng ngày “December 26th, 2015”

Trung Cộng, con cờ của tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do Thái

Trung Cộng, con cờ của tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do Thái

Người Do Thái xem quan trọng 3 thứ: Do Thái Giáo (Judaism), trí thức và tài sản. Do Thái Giáo đã giúp cho người Do Thái bị phiêu bạt mấy ngàn năm mà không mất gốc. Trí thức giúp cho người Do Thái vươn lên đứng đầu mọi lãnh vực của nền văn minh nhân loại (30% giải Nobel được trao cho người Do Thái). Tài sản đã làm cho người Do Thái giàu có mà đặc biệt là cộng đồng Do Thái tại Mỹ đang quản lý một số tài sản có thể ngang với từ 15 % đến 20% tài sản của nhân loại. Người Do Thái rất đoàn kết, có tổ chức và không giữ bí mật để làm lợi riêng nên khi họ quây quần thành tập thể thì họ có cơ chiếm hết mọi quyền lợi chung quanh và trở thành mối họa cho những cộng đồng bản xứ nơi họ định cư.

03:50:am 26/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lễ Giáng Sinh và sự dung hoà tôn giáo của người Việt

Lễ Giáng Sinh và sự dung hoà tôn giáo của người Việt

Thực tiễn văn hoá Việt Nam qua lịch sử cho thấy, ở giai đoạn nào, triều đại nào mà tư tưởng dung hoà được duy trì và củng cố thì giai đoạn đó, triều đại đó vững mạnh và giàu tiềm năng phát triển. Vì vậy, cho dù trong bối cảnh toàn cầu hoá, nguy cơ mất bản sắc văn hoá dân tộc rất lớn, nhưng việc kế thừa truyền thống dung hoà văn hoá – tôn giáo, ứng dụng nguyên tắc này trên một tinh thần mới chính là chìa khoá vàng để nền văn hoá Việt Nam ngày càng phát triển.

03:04:am 26/12/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »