Home » 10:09:am 01/12/15 Đăng ngày “December 1st, 2015”

Người nông dân Việt Nam cần làm những gì trước những tác động từ Hiệp định TPP

Người nông dân Việt Nam cần làm những gì trước những tác động từ Hiệp định TPP

Trước khi gia nhập Hiệp định TPP, Việt Nam đã ký 11 Hiệp định tự do mậu dịch khác. Trong lãnh vực nông nghiệp, nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã được hưởng mức thuế suất rất thấp hoặc miễn thuế khi nhập khẩu vào các thị trường này. Do đó, dù [...]

10:09:am 01/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »