WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:59:pm 11/12/15 Đăng ngày “December 11th, 2015”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ông Nguyễn Anh Tuấn vinh danh?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ông Nguyễn Anh Tuấn vinh danh?

Ông Tuấn và ông Dũng chỉ có thể gạt các viên chức trong Boston Global Forum thôi, chứ không thể gạt những người dân trong nước, hay các tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền VN đâu

04:59:pm 11/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhóm hành hung hai luật sư vì ‘bắn bụi bẩn’ bị khởi tố

Nhóm hành hung hai luật sư vì ‘bắn bụi bẩn’ bị khởi tố

7 người tham gia tấn công hai luật sư ngay giữa đường vì phóng ôtô làm “bắn bụi bẩn” vừa bị VKSND Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

10:44:am 11/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trời ơi! Vẫn chuyện ông Trump

Trời ơi! Vẫn chuyện ông Trump

“Chúng tôi có nhiều chuyện phải lo ngay trước mặt, không nghĩ gì khác hơn là phải bằng mọi cách giới thiệu ứng cử viên mình ủng hộ với cử tri, những chuyện khác chúng tôi không vội nghĩ đến”, ông Vince Weber, một trong những nhà hoạt động tại tiểu bang Florida, đang làm [...]

05:14:am 11/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Châu Úc đồng hành cho nhân quyền Việt Nam

Châu Úc đồng hành cho nhân quyền Việt Nam

Tin Úc châu: Sáng ngày 10-12-2015, theo lời kêu gọi của WE ARE ONE trên 80 bà con gặp nhau tại trung tâm thành phố Melbourne đồng hành đến Quốc Hội tiểu bang Victoria. Khởi đầu các anh chị WE ARE ONE có đôi lời với bà con, kế đến nghi viên Trương Lợi kêu [...]

05:08:am 11/12/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi và Việt Nam

Miến Điện của bà Aung San Suu Kyi và Việt Nam

Tại sao Miến Điện đã bắt đầu tiến trình dân chủ, mà Việt Nam vẫn chưa ? Câu trả lời, đó là vì Việt nam là độc tài tả cộng sản, Miến Điện là độc tài hữu.

04:56:am 11/12/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »