WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:14:pm 29/12/15 Đăng ngày “December 29th, 2015”

Báo Đài Loan: Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình

Báo Đài Loan: Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình

Có nguồn tin cho rằng, Nguyễn Phú Trọng vô cùng bất mãn với chủ trương cải cách kích tiến của Nguyễn Tấn Dũng

04:14:pm 29/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ai là ứng cử viên Tổng Bí Thư

Ai là ứng cử viên Tổng Bí Thư

Hội nghị trung ương 13 của đảng CSVN kết thúc hồi tháng 12 năm 2015 loan báo kết quả nhân sự những trường hợp trong độ tuổi quy định đã được trung ương nhất trí để cử vào Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương khoá tới. Duy có trường hợp mà các [...]

03:36:pm 29/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội PNNQ công bố hồ sơ nhân quyền 2015

Hội PNNQ công bố hồ sơ nhân quyền 2015

Tháng 1 1. 12 nhà hoạt động tố cáo bị hành hung khi đi thăm ông Trần Anh Kim (Ngày 21/1) 12 nhà hoạt động tố cáo bị hành hung khi đi thăm ông Trần Anh Kim trong đó có 3 người nữ là Trần Thị Nga; Nguyễn Thị Kim Chi; Mai Thị Tuyết Thanh. [...]

03:25:pm 29/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thay Đổi và Cơ Hội

Thay Đổi và Cơ Hội

Thay đổi không phải chỉ có rủi ro mà là cơ hội. Những người cộng sản Đông Âu hay Liên Xô có viễn kiến đều thành công sau thay đổi.

02:45:pm 29/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trước HNTW14: Đường cùng, rứt dậu

Trước HNTW14: Đường cùng, rứt dậu

Bắc Kinh không thể nắm đầu VN bằng ý thức hệ, thứ mà cả Hà Nội lẫn họ đều chẳng ai tin. Bắc Kinh chỉ có thể nắm đầu những kẻ liên quan quá nhiều đến tiền bạc.

02:37:pm 29/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thứ trưởng Nội vụ: Hai con tôi đi du học cũng không về

Thứ trưởng Nội vụ: Hai con tôi đi du học cũng không về

Sáng nay, 29/12, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Phiên giải trình của Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện luật thanh niên trước Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH, Thứ trưởng [...]

02:32:pm 29/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »