WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:56:pm 07/12/15 Đăng ngày “December 7th, 2015”

LS Nguyễn văn Đài và nhóm thiện nguyện bị hành hung, cướp của

LS Nguyễn văn Đài và nhóm thiện nguyện bị hành hung, cướp của

Công an Nghệ An đã cướp đi toàn bộ Điện thoại, máy móc, giấy tờ và tiền của anh Đài, chúng lột hết đồ, chỉ để lại cho anh mặc 1 chiếc quần và 1 cái áo phông. Chúng cướp của Thắng 1 chiếc điện thoại Iphone 5s và 3 triệu trong ví

02:56:pm 07/12/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Điều kiện cần và đủ cho người lãnh đạo số 1

Điều kiện cần và đủ cho người lãnh đạo số 1

Chỉ còn 2 hay 3 tháng nữa là Đại hội XII đảng CSVN sẽ diễn ra theo dự định. Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề nổi cộm, hồi hộp nhất cho những người trong cuộc và cho cả xã hội. Đến nay có thể thấy rằng nhân sự của 200 ủy viên Ban [...]

10:40:am 07/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thân phận di dân: một cuộc đời ở Mỹ

Thân phận di dân: một cuộc đời ở Mỹ

Trong khi đó cô Kathy Nguyễn trong bài này rời bò quê hương khói lửa đề sống một cuộc đời ở một đất nước văn minh, không hiểu có hạnh phúc?

10:12:am 07/12/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »