WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuba liệt tham nhũng vào diện “phản cách mạng”

Trong số hôm qua, 01/09/2011, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, xác định rằng Nhà nước xem nạn tham nhũng như một “nhân tố phản cách mạng”. Chính quyền La Habana kêu gọi “kiên quyết” chống lại tệ nạn này.

Kể từ khi chính thức lên thay thế người anh là Fidel để lãnh đạo Cuba, Raoul Castro (P) không che giấu quyết tâm bài trừ bằng được nạn tham nhũng. REUTERS/Desmond Boylan

Theo bài báo, thì “Tham nhũng ngày nay là một kẻ thù mới của đất nước… phải thẳng tay diệt trừ” từng trường hợp một, một cách minh bạch và kiên quyết ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Đối với tờ Granma, “những hành động ngăn ngừa và mang tính chất pháp lý đã được thực hiện”.

Tờ Granma cho rằng “tuy chưa phải là một đại dịch, nhưng nhiều trường hợp tham nhũng đang rải ra mọi nơi, gặm nhắm xã hội và tác hại lây lan’’.

Hãng tin AFP nhìn thấy đây là một biểu hiện mới về quyết tâm của lãnh đạo Cuba là ông Raoul Castro, muốn tiến hành cuộc ‘thánh chiến’ với tệ nạn này.

AFP nhắc lại là vào tháng tư năm ngoái, giáo sư Đại học, Esteban Morales đã bị khai trừ khỏi đảng vì một bài viết của ông, trong đó ông khẳng định tham nhũng là yếu tố thực sự phản cách mạng, có tác hại lớn vì nó nằm ngay trong lòng chính quyền và guồng máy nhà nước. Ông Morales đã được phục hồi danh dự 3 tháng sau, vào tháng Bảy.

Theo AFP từ khi thay thế Fidel Castro, Raoul không che giấu quyết tâm bài trừ bằng được tham nhũng và nạn ăn cắp, biển thủ tài sản trong các xí nghiẹp nhà nước, và nuôi dưỡng một thị trường chợ đen khổng lồ. Chính quyền La Habana thật sự lo ngại cho sự ổn định của đất nước này, và sự nghiệp của cách mạng Cuba.

Nhiều viên chức cao cấp Cuba cũng như lãnh đạo công ty ngoại quốc đã bị kết án tù trong mấy tháng qua về tội tham nhũng.

Theo Mai Vân (RFI)

Phản hồi