WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:16:pm 04/07/11 Đăng ngày “July 4th, 2011”

Vô kế khả thi!

Vô kế khả thi!

Nếu người cầm quyền đến người phản kháng còn mang cái não trạng “tín ngưỡng” Hồ Chí Minh thì không ai (kể cả người Mỹ) có kế nào để hiến cho Việt Nam tìm đường ra. Bao lâu xác ông Hồ còn nằm ở quảng trường Ba Đình, tượng ông Hồ còn đặt ở vị trí tôn nghiêm, Việt Nam còn nằm trong bàn tay Trung Cộng.

10:16:pm 04/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Em gái Thaksin sẽ lãnh đạo Thái Lan

Em gái Thaksin sẽ lãnh đạo Thái Lan

Em gái cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hứa sẽ cố gắng hết sức mình sau khi Đảng Pheu Thai thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Bà Yingluck Shinawatra nói “trước mắt sẽ còn nhiều công việc khó khăn”, sau khi kết quả ban đầu cho thấy đảng của bà đã [...]

09:35:am 04/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) gởi TBT TTXVN và các báo

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) gởi TBT TTXVN và các báo

Các cậu cứ tiếp tục đẩy mạnh đăng tải nhồi nhét vào đầu chúng những chuyện chó cán xe, chuyện hở rốn, hở mông, hở ngực, hở toà thiên nhiên, chuyện hoa hậu (lậu), ca sĩ, siêu sao (sạo), khủng (khùng) sao, chuyện giết người, cướp của, thanh toán, tự tử.

09:09:am 04/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đất nước hình tia chớp

Đất nước hình tia chớp

Nay, tác giả xin phép gửi tới các website Yêu Nước (Có nhiều website lớn – lề phải- nhưng không dám tỏ ra yêu nước, vì yêu nước thời nay rất nguy hiểm, chống giặc Tầu có thể bị nhà nước bắt…) sáu chương trong bản trường ca ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP

05:29:am 04/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Quả địa cầu và ĐSQ VN

Quả địa cầu và ĐSQ VN

Hôm nay buổi tối qua nhà một người bạn chơi, thấy có quả địa cầu cầm lên xem, giật mình khi thấy khu vực biển đông trên đó có ghi “Paracel (Chine)” và “Spratly (Chine)”. Mà đây là một quả địa cầu bán ở Pháp, in ở Đức, lắp ráp ở TQ. Xem ra chiến [...]

05:12:am 04/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Lễ độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam

Lễ độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam

Ngày 4 tháng 7 hàng năm là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ. Đó là ngày Mỹ quốc Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 và bắt đầu chiến tranh cách mạng chống lại Anh quốc trong 6 năm.

12:01:am 04/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hiểm họa Trung Quốc

Hiểm họa Trung Quốc

Điều nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất là CS VN sẽ vì quyền lợi đảng CS và chế độ mà hy sinh quyền lợi quốc gia. Một đất nước mà giới cầm quyền không hành động vì lợi ích quốc gia mà hợp tác với kẻ thù, giúp kẻ thù dễ dàng thôn tính, chiếm đoạt đất nước mình thì chắc chắn một thời gian không xa nữa đất nước đó sẽ bị diệt vong.

12:01:am 04/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »