WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:44:am 13/07/11 Đăng ngày “July 13th, 2011”

Số lượng website tại Trung Quốc bị giảm 41 % trong một năm

Số lượng website tại Trung Quốc bị giảm 41 % trong một năm

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các biện pháp duyệt internet chặt chẽ của chính quyền Bắc Kinh trong thời gian gần đây.

07:44:am 13/07/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Dân Việt: “Thiên hạ đệ nhất thần kinh thép”

Dân Việt: “Thiên hạ đệ nhất thần kinh thép”

Xem ra, trình độ “khủng bố” công dân của bọn FBI ở Mỹ kém nhà cầm quyền Việt Nam xa lơ xa lắc.

04:35:am 13/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thà mất nước mà còn đảng?

Thà mất nước mà còn đảng?

Rõ ràng Đảng và nhà nước hiện nay là một tập thể không đủ yếu tính và khả năng bảo vệ đất nước trong khi vẫn tiếp tục phản bội trắng trợn tầng lớp công nhân và nông dân cùng những kẻ đã đổ xương máu lập nên CHXHCNVN.

04:13:am 13/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hai điều phi lý

Hai điều phi lý

Quốc hội mới có thể vẫn dễ bảo, dễ bị xỏ mũi, nhưng nhân dân, cử tri, kẻ sỹ dân tộc, trí thức thức tỉnh, tuổi trẻ yêu nước sẽ không thể ngồi im khi bộ máy chính trị trong thời đổi mới vẫn cứ cổ lỗ, bám chặt chủ nghĩa Mác – Lê đã thành thây ma, kiên trì chủ nghĩa xã hội mờ mờ ảo ảo, giữ chặt độc quyền đảng trị đầy tật bệnh và ôm chặt “16 chữ vàng” đầy hiểm họa cho toàn dân gánh chịu.

03:58:am 13/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ phải cương quyết chấm dứt chế độ bạo quyền ở TQ

Hoa Kỳ phải cương quyết chấm dứt chế độ bạo quyền ở TQ

“Một sự nhân nhượng đối với kẻ xâm lăng côn đồ ngày hôm nay chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc xung đột võ lực trong tương lai gần.”

03:37:am 13/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chương trình không gian của Hoa Kỳ: Nhu cầu quân sự & Chiến tranh tâm lý

Chương trình không gian của Hoa Kỳ: Nhu cầu quân sự & Chiến tranh tâm lý

Về phương diện quân sự nếu Trung quốc dùng các chương trình không gian trong hai thập niên tới để phát triển tình báo không gian, chế tạo vệ tinh bắn hạ phi đạn thì Trung quốc cũng không thể vượt qua các phương tiện quân sự Hoa Kỳ đang có và sẽ có.

03:27:am 13/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »