WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:07:pm 22/07/11 Đăng ngày “July 22nd, 2011”

Trí thức kêu gọi biểu tình Chủ nhật, 24/7

Trí thức kêu gọi biểu tình Chủ nhật, 24/7

Thời gian: 08h00 Chủ nhật 24.7.2011. Địa điểm tập trung: Khu vực HỒ GƯƠM (Chân tượng đài Lý Thái Tổ).

03:07:pm 22/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà văn Nguyên Ngọc tiếp tục lên tiếng về đàn áp biểu tình

Nhà văn Nguyên Ngọc tiếp tục lên tiếng về đàn áp biểu tình

… không thể có cách gọi nào khác đối với hai kẻ ấy: hai tên ác ôn

02:27:pm 22/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vĩnh biệt anh Nguyễn Ngọc Đăng

Vĩnh biệt anh Nguyễn Ngọc Đăng

Anh Nguyễn Ngọc Đăng chắc có lẽ là người đầu tiên dõng dạc – hào hùng vừa đi lại trong sân (trước rất nhiều con mắt canh phòng của công an trại giam) vừa hát vang bài Hội nghị Diên Hồng “Toàn dân nghe chăng – Sơn Hà nguy biến… Hận thù đằng đằng – biên thùy rung chuyển”… “Toàn dân Tiên Long – Sơn hà nguy biến… Hận thù đằng đằng – nên hòa hay chiến”.

09:15:am 22/07/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Báo Việt Nam: Playboy hóa có định hướng

Báo Việt Nam: Playboy hóa có định hướng

Số lượng thanh niên đi cổ vũ, chào đón ngôi sao Hàn Quốc, Mỹ đông gấp mấy lần số thanh niên đi biểu tình bày tỏ lòng yêu nước cũng là một “thành công tốt đẹp” của “văn hóa” mông, đùi, ngực… trên báo vừa qua.

07:42:am 22/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo Người Việt phỏng vấn bà Tân về tin Điếu Cày ‘mất tay’

Báo Người Việt phỏng vấn bà Tân về tin Điếu Cày ‘mất tay’

Tôi chưa bao giờ được gặp mặt hay nhận được tin tức về tình trạng pháp lý cũng như tình trạng sức khỏe của ông ấy.

03:38:am 22/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lá thư hè Singapore

Lá thư hè Singapore

Cả thành phố không hề có vẻ châu Á chút nào, mà nó “Tây” một trăm phần trăm, trừ những khu Tàu, khu Ấn nhỏ truyền thống vẫn còn tiếp tục hoạt động.

03:00:am 22/07/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Hải Cụt

Hải Cụt

Như vậy sau hàng tháng trời đi lại, truy vấn ráo riết, không mệt mỏi, bà Dương Thị Tân, các con và những người yêu mến Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày cũng đã được biết chút ít về tình trạng của anh, nhưng lại là tình trạng thân thể anh không còn nguyên vẹn.

02:27:am 22/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyến đi của “sứ thần” Hồ Xuân Sơn

Chuyến đi của “sứ thần” Hồ Xuân Sơn

Chỉ có nhân dân mới làm lên lịch sử oai hùng của dân tộc. Chỉ có nhân dân mới đủ sức chống được giặc ngoại xâm, giữ vững an ninh, toàn vẹn lãnh thổ..

12:00:am 22/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam cần điều chỉnh lại chiến lược biển Đông

Việt Nam cần điều chỉnh lại chiến lược biển Đông

Những ngày qua thái độ của Trung Quốc trên trường quốc tế càng thêm cứng rắn, với những tuyên bố chính thức đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu thấy cần thiết để “tự vệ” và cũng để “giải phóng” các đảo đã bị nước ngoài chiếm đóng trái phép về với đất mẹ.

12:00:am 22/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đạp lên mặt nhân dân- Tổ quốc sướng lắm sao?

Đạp lên mặt nhân dân- Tổ quốc sướng lắm sao?

Im lặng tột cùng/ Là lời tuyên ngôn của bão

12:00:am 22/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »