WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:45:am 10/07/11 Đăng ngày “July 10th, 2011”

Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây

Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây

Trong tuần vừa qua, sinh viên Cần Thơ đã chia nhiều nhóm thực hiện rải truyền đơn trên khắp các tỉnh miền Tây trong suốt tuần từ thứ hai 4/7/2011 đến thứ bảy 9/7/2011. Truyền đơn của sinh viên Cần Thơ trên khắp các tỉnh thành miền Tây mang nội dung: “Tôi yêu tổ quốc [...]

06:45:am 10/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Không thể đi ngược ý chí của Nhân Dân

Không thể đi ngược ý chí của Nhân Dân

Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi ngược ý chí nhân dân Việt Nam! Quyền lực dù mạnh đến đâu cũng chỉ nhất thời! Nhân dân là mãi mãi.

05:28:am 10/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đối sách của Việt Nam với Trung Cộng(?)

Đối sách của Việt Nam với Trung Cộng(?)

Có phải chăng, chính phủ VN lo lắng về vấn đề “quyền lực” đang có, hơn là vận mệnh không xa của dân Việt?

05:16:am 10/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

HN: Công an ngăn chặn biểu tình, nhiều người bị bắt

HN: Công an ngăn chặn biểu tình, nhiều người bị bắt

Nhiều trí thức tích cực cũng bị công an gây áp lực…

04:01:am 10/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Úc Châu: Cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9/07

Úc Châu: Cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9/07

…lòng người của hơn 2000 đồng hương Việt Nam vẫn cảm thấy ấm lòng vì niềm vui được nói thay cho đồng bào trong nước.

03:13:am 10/07/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Khoảng 1300 người Việt ở Đức đã biểu tình chống TQ

Khoảng 1300 người Việt ở Đức đã biểu tình chống TQ

Con số này được dựa trên cơ sở máy đếm của cảnh sát Đức đặt tại khu vực quảng trường sau khi Ban tổ chức (BTC) đã thận trọng loại bỏ đi số có thể trùng lặp do sự đi qua đi lại nhiều lần của cùng một nhóm người.

02:27:am 10/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mai tôi không đi biểu tình

Mai tôi không đi biểu tình

…cơ hội để xây dựng “lòng tin” thì rất hiếm, và nếu lỡ hôm nay thì sẽ rất khó cho tương lai.

01:14:am 10/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »