WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:53:pm 09/07/11 Đăng ngày “July 9th, 2011”

GS Thayer đánh giá các xu hướng hợp tác an ninh trên biển Đông gần đây

GS Thayer đánh giá các xu hướng hợp tác an ninh trên biển Đông gần đây

Các thành viên ASEAN có thể tự xây dựng một Hiệp ước về ứng xử ở biển Đông, và sau khi phê chuẩn, mở ra cho các nước không là thành viên gia nhập.

03:53:pm 09/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những ngày Chủ nhật có thể làm nên lịch sử?

Những ngày Chủ nhật có thể làm nên lịch sử?

Cuộc đọ sức giữa 2 bên bước vào tình thế gay gắt. Vì cuộc họp đầu tiên của Quốc hội mới khóa XIII sẽ diễn ra…

03:40:pm 09/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gửi tiến sĩ Trần Nhơn

Thư gửi tiến sĩ Trần Nhơn

… đây là thời cơ vàng để cho Đảng Cộng Sản Việt Nam làm lịch sử hầu được nhân dân tha thứ những tội ác tày trời mà Đảng đã gây nên.

11:30:am 09/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi tiến sỹ Trần Nhơn

Thư ngỏ gửi tiến sỹ Trần Nhơn

Các quý bà lãnh tụ thế giới đều thật khả ái: M. Thatcher, Benazir Butto, G.M. Arroyo, Angela Merkel …

10:01:am 09/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Điệu nhảy sol, đố, mì

Điệu nhảy sol, đố, mì

08:46:am 09/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Mối liên hệ Mỹ-Việt từ thời TT. George W. Bush

Mối liên hệ Mỹ-Việt từ thời TT. George W. Bush

…tham vọng trang bị quân sự “có hạn chế” cho VN nhằm cầm chân Trung quốc không phải là sách lược tối ưu.

01:40:am 09/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tại sao thế kỷ 21 không thuộc về Trung Hoa

Tại sao thế kỷ 21 không thuộc về Trung Hoa

Tạm cho rằng Trung Hoa sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Vậy Trung Hoa có chăng một nền chính trị rộng rãi, để tạo nên một thứ yếu tính lãnh đạo mà anh cần?

12:26:am 09/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quyền biểu tình

Quyền biểu tình

“Hiến pháp của nước CHXHCNVN hiện nay đã nói thật chưa? Nếu căn cứ vào nội dung một số điều cơ bản của nó mà tôi một lần nữa dẫn ra sau đây (vì điều này nhiều người, nhiều lần đã dẫn ra) thì bản Hiến pháp nói không thật…”

12:01:am 09/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tại sao nhà cầm quyền Trung Quốc trơ trẽn?

Tại sao nhà cầm quyền Trung Quốc trơ trẽn?

Việt Nam có hẳn một “Học viện báo chí và tuyên truyền”, nhưng dịch sang tiếng Anh là Academy of Journalism and Communication.

12:00:am 09/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »