WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:10:pm 21/07/11 Đăng ngày “July 21st, 2011”

Một kỷ niệm buồn

Một kỷ niệm buồn

“Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình, không hiểu sao tôi cứ rùng mình ghê sợ trước một thái độ hơn hớn tự đắc” – Hà Sĩ Phu Ngày 05 tháng 4 năm 2011, trên blog Một Cửa Sổ Nhìn Ra Thế Giới, có bài viết [...]

05:10:pm 21/07/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Blogger Điếu Cày bị mất tay?

Blogger Điếu Cày bị mất tay?

Trung tá công an Đặng Hồng Điệp đã buột miệng nói “ông Hải bị mất tay”. Vậy sự việc ra sao, thực hư thế nào, ông Hải mất tay trong trường hợp nào và còn sống hay không?

10:58:am 21/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gửi những người Việt Nam yêu nước

Thư gửi những người Việt Nam yêu nước

Hãy đến với công nhân bằng những tờ truyền đơn ngắn gọn, dễ hiểu. Công nhân làm việc tập trung, ăn ở tập trung, tiếp xúc với họ không khó.

10:05:am 21/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Văn tế biểu tình

Văn tế biểu tình

Ngoài cật có một manh cờ đỏ, nào đợi mang học vị học hàm; trong tay cầm biểu ngữ, băng rôn, chi nài sắm huân chương, giải thưởng.

04:31:am 21/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam – lạm phát thứ 2, tăng trưởng thứ 16 thế giới

Việt Nam – lạm phát thứ 2, tăng trưởng thứ 16 thế giới

…chiếc nồi hơi kinh tế vĩ mô vẫn đang trong tình trạng chịu áp lực rất cao và nguy cơ bùng nổ vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

04:14:am 21/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những vấn đề Quốc hội mới cần bàn

Những vấn đề Quốc hội mới cần bàn

Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên khai mạc kéo dài 15 ngày bắt đầu từ sáng 21-7-2011. Theo thông báo, 2 vấn đề lớn nhất trong nghị trình lần này là bàn về việc bổ sung Hiến pháp 1992 (hiện hành) và bầu ra các những người lãnh đạo cao nhất của nhà nước [...]

03:58:am 21/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tôn giáo và Xã hội Dân sự[2]

Tôn giáo và Xã hội Dân sự[2]

Nói chung, thì trong mấy chục năm gần đây, các tôn giáo đã bắt đầu tham gia tích cực và cụ thể vào lãnh vực xây dựng hòa bình và bảo vệ công lý tại hạ tầng cơ sở ở các đia phương, cũng như tham gia góp phần xây dựng hòa bình trên bình diện tòan thế giới nữa.

02:17:am 21/07/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Từ vụ án Casey Anthony tới Cù Huy Hà Vũ[2]

Từ vụ án Casey Anthony tới Cù Huy Hà Vũ[2]

Ngay cả thời thực dân Pháp trước 1954 hay thời “Ngụy” ở miền Nam trước 1975, các phiên tòa xét xử các nhà cách mạng và các đảng viên cộng sản cao cấp cũng không tệ hại như vậy. Liệu toàn dân chúng ta cứ phải chịu đựng một nền tư pháp bịp bợm và bất công mãi thế này đến bao giờ?

12:00:am 21/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »