WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:16:pm 20/07/11 Đăng ngày “July 20th, 2011”

LS bào chữa cho TS Hà Vũ vẫn chưa được cấp giấy phép

LS bào chữa cho TS Hà Vũ vẫn chưa được cấp giấy phép

Phiên phúc thẩm tiến sĩ Hà Vũ dự tính diễn ra vào ngày 2/8/2011.

04:16:pm 20/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Báo Spiegel phỏng vấn Bộ trưởng gốc Việt Rösler

Báo Spiegel phỏng vấn Bộ trưởng gốc Việt Rösler

Thỉnh thoảng tôi mơ rằng mình là một hoàng tử Việt Nam bị lạc nữa. Suy nghĩ đó làm tôi thích thú.

03:00:pm 20/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đồng bào tôi ơi

Đồng bào tôi ơi

Tôi khinh miệt các người/ vì các người tự khinh miệt mình.

01:38:pm 20/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Báo VN bàn về công hàm 1958

Báo VN bàn về công hàm 1958

… từ đầu thế kỷ XX, Trung Quốc đã hình thành ý định nhòm ngó các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

01:17:pm 20/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài

Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài

Theo các ước tính thì Hoa Lục sẽ đầu tư 2 ngàn tỷ USD ra ngoại quốc trong vòng 10 năm sắp tới. Bỏ ra số tiền khổng lồ này có nhiều nguyên do: để giảm mức độ lệ thuộc vào đồng đô la và việc mua công phiếu của Mỹ; nhằm bảo đảm các [...]

03:39:am 20/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhìn Thái Lan nghĩ về Việt Nam

Nhìn Thái Lan nghĩ về Việt Nam

Nên nhớ rằng trước 1975 họ chỉ bằng hoặc kém ta về kinh tế, giáo dục, khoa học. Vậy mà nay thì họ đã bỏ ta quá xa trên hầu như bất cứ lĩnh vực nào (ngoại trừ quân sự).

01:52:am 20/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »