WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:53:am 27/07/11 Đăng ngày “July 27th, 2011”

Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại về trường hợp LM Lý

Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại về trường hợp LM Lý

Ngay sau khi LM Lý bị đưa trở lại trại giam, nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam.

11:53:am 27/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ghi lại những trao đổi với TS Hà Vũ hôm 13/6

Ghi lại những trao đổi với TS Hà Vũ hôm 13/6

Phiên phúc thẩm tiến sĩ Hà Vũ sẽ diễn ra ngày 2/8/2011.

11:35:am 27/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một bước đi tới sự tin cậy với ​​Trung Quốc

Một bước đi tới sự tin cậy với ​​Trung Quốc

Quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới.

11:20:am 27/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tự chuyển hóa

Tự chuyển hóa

Chuyển hóa dân chủ tại Việt Nam, trong hơn 20 năm qua, đã và đang xẩy ra trong cả hai khu vực: ngoài xã hội và trong giới cầm quyền, cụ thể là ngay trong ban lãnh đạo CS.  Chuyển biến trong xã hội xẩy ra trong mọi tầng lớp nhân dân, từ trí thức [...]

08:18:am 27/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cô giáo Linh: Tôi không ghét công an

Cô giáo Linh: Tôi không ghét công an

Chưa bao giờ tôi nói: Tôi ghét công an, vì tôi vốn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không bao giờ chọn cách nói quơ đũa cả nắm … Nhưng mà, ngày 17/7/2011 sẽ là một ngày mà tôi phải nhớ mãi suốt đời … và những anh công an đấy, những anh đã làm những việc tệ hại đấy (tiếc là tôi không nhớ rõ mặt hết từng anh), sẽ bị tôi ghét suốt đời! Ráng mà chịu tôi ghét nhé, đáng đời! Các anh đã đánh dân, đánh đồng bào, đánh những đứa em của tôi – những thanh niên yêu nước vô tư và còn nhỏ tuổi.

12:01:am 27/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »