WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:11:pm 06/07/11 Đăng ngày “July 6th, 2011”

Đồn đại về cái chết của Giang Trạch Dân

Đồn đại về cái chết của Giang Trạch Dân

Hai đài truyền hình Hồng Kông ATV và TVB ngày hôm nay, thứ Tư, đã công bố về cái chết của cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Các đài này không nói rõ do đâu mà họ biết tin và cho tới nay chưa có xác nhận chính thức của chính quyền Trung [...]

02:11:pm 06/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vụ tiền polymer: ‘chưa đủ căn cứ’

Vụ tiền polymer: ‘chưa đủ căn cứ’

Bộ Công an nói vẫn chưa đủ căn cứ để khẳng định có hay không việc ăn hối lộ.

02:45:am 06/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Philippines ‘cấm cửa’ một nhà ngoại giao Trung Quốc

Philippines ‘cấm cửa’ một nhà ngoại giao Trung Quốc

Quan hệ giữa hai nước gần đây trở nên căng thẳng, sau khi Philippines cáo buộc các tàu của Trung Quốc đã có ít nhất 9 lần xâm phạm các vùng nước mà quốc đảo này tuyên bố chủ quyền.

02:09:am 06/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tội yêu nước

Tội yêu nước

Bán nước và độc quyền yêu nước khác hẳn nhau về động cơ. Nhưng biểu hiện bên ngoài và không chừng cả hậu quả nữa, lại là một.

02:01:am 06/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự thật với nhà báo

Sự thật với nhà báo

1. Khi nhà báo cúi đầu, khúm núm… ngòi bút run nhân cách đê hèn sẽ sẵn sàng bán cả lương tri trước bạo quyền và đồng tiền nhơ nhớp, quên dân oan yếu thế mong cầu là ngoảnh mặt với nỗi đau đồng loại (*) 2. Khi nhà báo cúi đầu, khúm núm… trước [...]

01:53:am 06/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

235 năm thành lập Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ

235 năm thành lập Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ

Không phải ai cũng nhớ Cách mạng Mỹ là thắng lợi đầu tiên của một thuộc địa trong thời đại tư bản chủ nghĩa.

01:32:am 06/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tôi là người gốc Tàu

Tôi là người gốc Tàu

Tôi được sinh ra và lớn lên trên miền Nam Việt Nam. Ngôn ngữ đầu tiên tôi biết nói, đọc và viết là tiếng Việt, dù theo gia phả của dòng họ, tôi là người gốc Tàu. Những người bạn của tôi từ thuở nhỏ, phần đông là người rất … Tàu, vì họ biết [...]

12:58:am 06/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »