WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:41:pm 23/07/11 Đăng ngày “July 23rd, 2011”

Chúng ta chắc chắn sẽ mất nước!

Chúng ta chắc chắn sẽ mất nước!

Câu trả lời đau đớn là chúng ta đã mất nước rồi, mất dần dần, mất toàn diện về mọi mặt mà chúng ta nhiều người vẫn chưa ý thức hết.

03:41:pm 23/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đọc hồi ký của Lâm Hoàng Mạnh “Buồn vui đời thuyền nhân”

Đọc hồi ký của Lâm Hoàng Mạnh “Buồn vui đời thuyền nhân”

Sách dày 340 trang – Giá 20USD

01:42:pm 23/07/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời

Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời

Ông Kỳ vẫn khỏe mạnh, cho tới 2 tuần gần đây, sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng.

04:19:am 23/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Những gói thầu bán nước

Những gói thầu bán nước

Hiện nay dư luận của người dân trong nước đang bàn tán nhiều về việc nhà cầm quyền CSVN đang trao những gói thầu “béo bở” cho những nhà thầu Trung cộng mà ngược lại đầy “bất trắc” cho Tổ quốc Việt Nam. Những gói thầu này đầy ám muội của những kẻ trao và [...]

01:22:am 23/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hà Nội: 1948-1954, những năm tháng cũ (1)

Hà Nội: 1948-1954, những năm tháng cũ (1)

…thời gian đầu thập niên 1950, Hà Nội chỉ có khoảng 300,000 người mà nay dân số đã lên đến trên 3 triệu, gia tăng gấp 10 lần. Năm 1954, nhiều người Hà Nội đã di cư vào Nam, nhiều người Hà Nội khác, vì việc mưu sinh sau đợt đánh tư sản, đã phải về các miền quê, tỉnh nhỏ. Trong khi đó thì dân tứ xứ lại đổ xô tới khiến Hà Nội mất dần sắc thái riêng, trong đó có cái tiếng nói được gọi là của “người Trường An thanh lịch”.

12:35:am 23/07/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Gỏi Nhệch

Gỏi Nhệch

Chú dùng mẻ, đường, gừng một chút bột ngọt, ớt… nấu thành một thứ nước sền sệt đó dấm bỗng, sau đó pha thêm hai bát nước chấm, một bát với nước mắm, một bát với mắm tôm, bát nào cũng sóng sánh cùng tiêu gừng, ớt, sả…

12:00:am 23/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Nguyễn Đức Nhanh giám đốc Công an T/p Hà Nội

Bút Gà (chấp bút) Đinh Thế Huynh gởi Nguyễn Đức Nhanh giám đốc Công an T/p Hà Nội

Bọn cảnh sát Úc lơ tơ mơ ở tận đâu đâu ấy mà còn điều tra biết được chú Lương Ngọc Anh, Lê Đức Thúy nhà mình cầm nhẹ 12 triệu đô-la Úc trong vụ in tiền polymer[3]. Ngành công an ta mà lại chịu thua bọn tình báo tư bản à?

12:00:am 23/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tố cáo chiến thuật chia rẽ của CS

Tố cáo chiến thuật chia rẽ của CS

Tôi tin rằng sự đánh phá bằng phao tin thất thiệt của bọn tay sai cộng sản sẽ không thuyết phục được ai và chỉ làm lộ cái đuôi phản dân hại nước của bọn ác tâm .

12:00:am 23/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »