WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:07:pm 12/07/11 Đăng ngày “July 12th, 2011”

Ngư phủ Việt Nam trúng mánh mùa cá lưỡi bò

Ngư phủ Việt Nam trúng mánh mùa cá lưỡi bò

04:07:pm 12/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

“An toàn” hay tự do?!

“An toàn” hay tự do?!

Khi nền kinh tế phá sản và đất nước bị ngoại bang xâm phạm, có thể họ sẽ bị bỏ lại bên lề một thế cuộc đang sôi động hứa hẹn mang đến một cuộc đổi thay toàn diện cho đất nước.

11:07:am 12/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đi biểu tình chống Trung Quốc được tiền!

Đi biểu tình chống Trung Quốc được tiền!

Nếu ông ta được 100 nghìn để ra trấn áp đám đông kia, chắc ông ấy nghĩ mỗi người trong đám đó được khoảng 70 nghìn là phải.

10:59:am 12/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nén nhang muộn cho Nguyễn Khải

Nén nhang muộn cho Nguyễn Khải

…những hối lỗi muộn mằn của Nguyễn Khải thực sự là hành động phi thường và vì thế, sau bao nhiêu yêu thương và hờn giận cay đắng, ông vẫn xứng đáng nhận được một vị trí đẹp nhất, sang trọng nhất nơi ký ức độc giả, trong đó có tôi.

10:45:am 12/07/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tôi đang mơ

Tôi đang mơ

Đã bao năm rồi, tôi vẫn mơ, nhưng mơ luôn chỉ là vô vọng, khi hiện thực không có gì thay đổi. Ngày qua ngày, năm qua năm, sự phũ phàng của sự thật càng khiến tôi mệt mỏi, chán ngán, và tôi lại cố gắng nuôi hy vọng, khi tìm thấy chút ánh sáng [...]

02:50:am 12/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người hay lo việc nước

Người hay lo việc nước

‘Trước hết, cần phải dẹp bỏ cái ‘giáo điều’ cho rằng không phải là đảng viên thì không được quyền bàn việc của Ðảng… cấm dân bàn chuyện của Ðảng là điều cực kỳ phi lý… khi mà nhân dân bị trói tay, đại biểu nhân dân cũng bị trói tay bởi ‘cơ chế’ bất hợp lý thì làm sao ngăn nổi sự lạm quyền và tình trạng vi phạm dân chủ ?’

12:01:am 12/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Viên đạn” đoàn kết dân tộc

“Viên đạn” đoàn kết dân tộc

Ngọn lửa yêu nước sẽ thiêu cháy kẻ bán nước và bọn cướp nước.

12:01:am 12/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »