WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:28:pm 15/07/11 Đăng ngày “July 15th, 2011”

Nhìn người Ả Rập và nghĩ về mình

Nhìn người Ả Rập và nghĩ về mình

“…Triết lý của kẻ sĩ, tiền thân của trí thức Việt Nam và Trung Quốc, chỉ giản dị là luồn lách để được vinh thân trong guồng máy chính quyền, dù là một chính quyền bạo ngược…”

01:28:pm 15/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xin thêm một lần cầu khẩn

Xin thêm một lần cầu khẩn

Hai mươi mốt năm qua, Nhà nước có nhiều chính sách về An sinh xã hội, 85,5 vạn người lao động này không được hưởng bất kỳ chế độ nào – dù nhỏ nhất.

08:33:am 15/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ Úc Nhật Trung gằm ghè, Việt Nam đứng đâu?

Mỹ Úc Nhật Trung gằm ghè, Việt Nam đứng đâu?

Trung Quốc không chịu ra tòa quốc tế, chỉ đàm phán tay đôi, không muốn “người ngoài” nhúng vào biển Đông, và sắp dương cờ hàng không mẫu hạm. Mỹ Nhật Úc tập trận phối hợp hải quân để làm gì? Việt Nam đứng vào đâu trong trận thế ấy? Đàm phán theo UNCLOS, không [...]

05:03:am 15/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kiến nghị gửi QH nước CHXHCN VN

Kiến nghị gửi QH nước CHXHCN VN

Hy vọng Quốc hội mới hãy tỏ ra sáng suốt hơn, trí tuệ hơn, dân chủ hơn khóa trước và Ông/Bà Chủ tịch Quốc hội mới hãy tỏ ra có bản lĩnh hơn người tiền nhiệm.

03:22:am 15/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hà Nội biểu tình lần thứ 6: Vì ai? Vì sao? Dậy đi

Hà Nội biểu tình lần thứ 6: Vì ai? Vì sao? Dậy đi

Hình ảnh cuộc “biểu tình ngồi” trong im lặng tự nó đã nói lên thân phận của một dân tộc mất tự do, ngay cả tự do biểu lộ lòng yêu nước.

03:15:am 15/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoài nghi

Hoài nghi

Vậy thỏa thuận song phương vừa đạt được có nội dung ra sao?

03:04:am 15/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »