WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:23:pm 29/07/11 Đăng ngày “July 29th, 2011”

Tân đại biểu QH Đặng Thị Hoàng Yến

Tân đại biểu QH Đặng Thị Hoàng Yến

Nguồn: Vimasscom (YouTube)

03:23:pm 29/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Xuống đường đòi nhà nước hãy là tay chơi sòng phẳng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ!

Xuống đường đòi nhà nước hãy là tay chơi sòng phẳng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ!

Thiếu trách nhiệm công dân đối với Cù Huy Hà Vũ, mặc nhiên chúng ta hèn nhát chấp nhận sự chà đạp lên đạo lý.

07:05:am 29/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cám ơn… biểu tình

Cám ơn… biểu tình

First of all – Trước hết, Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã không nói gì và “cho” nhân dân…tụ tập ủng hộ Đảng và Chính phủ.

06:35:am 29/07/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Quân đội VN bị tố buôn lậu gỗ

Quân đội VN bị tố buôn lậu gỗ

Việt Nam gần như đã thôn tính nhiều vùng đất của Lào để phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất đồ gỗ đang phát triển mạnh…

02:36:am 29/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tôi đã khóc

Tôi đã khóc

Tôi đã khóc vì chưa thấy thời nào lũ trí thức chúng tôi ươn hèn đến thế. Xã hội đầy rẫy cái sai nhưng nói đến cái sai thì hầu như ai cũng phải nhìn quanh và phải thầm thì.

02:26:am 29/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giới thiệu sách: Hồng phúc nước Mỹ

Giới thiệu sách: Hồng phúc nước Mỹ

Cuốn sách nghiên cứu rất có giá trị về sinh họat tôn giáo trong xã hội Mỹ ngày nay ở vào đầu thế kỷ XXI

01:35:am 29/07/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Vụ Cù Huy Hà Vũ: điều lớn hơn ở một bản án

Vụ Cù Huy Hà Vũ: điều lớn hơn ở một bản án

Những người cầm quyền chưa có tư tưởng dân chủ thường chỉ thấy quyền lực có sức mạnh trấn áp, sức mạnh nhũng lạm. Nhưng quyền lực còn có những sức mạnh khác – sức mạnh cải cách, sức mạnh mở ra một trang mới tiến bộ hơn cho lịch sử.

12:01:am 29/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thượng đội – hạ đạp

Thượng đội – hạ đạp

Nhân câu chuyện này xin gởi đến tập đoàn CSVN một bản tin không vui:

–Sau những cuộc biểu tình rầm rộ và đẫm máu lên đến hàng triệu người tham gia, nhà cầm quyền độc tài Sirya đã đồng ý sửa đổi Hiến pháp chấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng, mà chưa chắc người dân Sirya đã đồng ý.

–Tập đoàn quân phiệt Miến Điện đã phải đồng ý đối thoại với phe đối lập Miến Điện do bà Aung shan Sukyi lãnh đạo. Cuộc đối thoại này được chính lãnh tụ đối lập đánh giá là tích cực.

12:01:am 29/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »