WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:47:pm 18/07/11 Đăng ngày “July 18th, 2011”

Nhà văn Nguyên Ngọc và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về đàn áp biểu tình

Nhà văn Nguyên Ngọc và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về đàn áp biểu tình

Đàn áp người dân biểu tình sau chuyến đi của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn là rất khó hiểu. Người dân suy nghĩ gì? Dư luận thế giới đánh giá thế nào?

03:47:pm 18/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đàn áp dã man lòng yêu nước – CA đạp vào mặt người biểu tình

Đàn áp dã man lòng yêu nước – CA đạp vào mặt người biểu tình

Nguồn: danbaotv (Youtube.com)

02:40:pm 18/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng Ba Đình chích thuốc liệt kháng cho Việt Nam

Đảng Ba Đình chích thuốc liệt kháng cho Việt Nam

02:10:pm 18/07/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tà áo dài lịch sử giữa Sài Gòn

Tà áo dài lịch sử giữa Sài Gòn

Tặng Jerry Phan, tức cô giáo Linh mặc áo dài trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn

10:59:am 18/07/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Trốn chạy khỏi Vạn Lý Trường Thành

Trốn chạy khỏi Vạn Lý Trường Thành

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, nơi nhà văn cư ngụ đã 17 lần từ chối cấp phép xuất cảnh cho ông

08:58:am 18/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giữ vững và phát triển quyền mở miệng

Giữ vững và phát triển quyền mở miệng

Mở miệng là nhu cầu tự thân tự nhiên như nhu cầu ăn uống hít thở, do đó hiển nhiên là một quyền, hơn nữa là một quyền thiêng liêng, của tất cả mọi người, của mỗi con người, từ em bé 6 tuổi mới biết đọc biết viết

03:27:am 18/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tôn giáo và cái ách cộng sản (2)

Tôn giáo và cái ách cộng sản (2)

Hẳn nhiên việc khai không đúng sự thật trong mục tôn giáo trong các bản lý lịch cá nhân của người dân là do chính sách Vô Tôn Giáo của cộng sản chủ trương.

12:09:am 18/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ai Cập, đừng đi vào bế tắc!

Ai Cập, đừng đi vào bế tắc!

Nhân dân Ai Cập chia làm hai phái, một phái mong muốn sự thay đổi phải được đẩy nhanh hơn, phái thứ hai muốn thay đổi từ từ.

12:00:am 18/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »