WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 24/07/11 Đăng ngày “July 24th, 2011”

Hà Nội: Biểu tình rầm rộ lần thứ 8

Hà Nội: Biểu tình rầm rộ lần thứ 8

Đoàn biểu tình đã mặc niệm 74 người hy sinh tại Hoàng Sa vào tháng 1/1974 và 64 người hy sinh tại Trường Sa năm 1988.

04:11:pm 24/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ khủng bố Na Uy xảy ra như thế nào?

Vụ khủng bố Na Uy xảy ra như thế nào?

Thủ phạm gài bom trên chiếc xe hơi gây chấn động trung tâm thủ đô Na Uy. Sau đó cũng chính người này giả danh cảnh sát đi phà ra đảo Utoeya bắn giết điên cuồng các thanh niên dự trại hè, làm tổng cộng 92 người chết. Cảnh sát buộc tội nghi phạm bị [...]

03:05:pm 24/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quyền đảng với lòng dân có đồng thuận?

Quyền đảng với lòng dân có đồng thuận?

Các vị lãnh đạo Đảng Quốc hội, Nhà nước và chính phủ Việt Nam hay dùng từ “đồng thuận”. Có kỳ họp Quốc hội, tôi theo dõi một vị dùng đến 21 lần từ này…

01:40:pm 24/07/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đất nước lâm nguy, vì sao? Tại ai?

Đất nước lâm nguy, vì sao? Tại ai?

…chúng ta chỉ còn một chọn lựa duy nhất là phải tạo sức mạnh để giành lại chủ quyền, bảo vệ nền Độc lập cuả đất nước. Đảng CSVN cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đứng về phiá nhân dân, trao quyền lại cho dân, để cùng chung lòng cứu nước.

12:00:pm 24/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công an đang quấy rầy tôi

Công an đang quấy rầy tôi

Không thể chấp nhận sự đe dọa và đàn áp như vậy sau những gì đã diễn ra ngày 17-7 và sau dư luận của nhân dân trong nước và thế giới.

02:31:am 24/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hậu Nguyễn Trí Đức

Hậu Nguyễn Trí Đức

Hóa ra Đức là một người yêu Đảng, yêu chính phủ cực kỳ. Cậu tin tất cả những ai bị Đảng và Nhà Nước bắt đều là đáng tội hết.

12:00:am 24/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cách lèo lái quyền lực của Nguyễn Phú Trọng

Cách lèo lái quyền lực của Nguyễn Phú Trọng

Một người tự cúi rạp mình trước thủ lãnh của ngoại thù như thế, làm nhục danh dự Tổ quốc, bất lực không bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì có đủ tư cách lãnh đạo một dân tộc anh hùng như VN không?

12:00:am 24/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mùi Tầu

Mùi Tầu

Quan: Ủa, tao tưởng biểu tình là tao biểu mày đồng tình chớ.

12:00:am 24/07/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »