WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:37:pm 08/07/11 Đăng ngày “July 8th, 2011”

Một cái đại hội và dăm câu hỏi

Một cái đại hội và dăm câu hỏi

Trên đây chỉ là các nghi vấn của một số người. Đã là nghi vấn thì có thể đúng có thể sai mong BCH hội bằng cách này hay cách khác giải thích giúp chúng tôi.

05:37:pm 08/07/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sinh tử lệnh đã bị vạch mặt?

Sinh tử lệnh đã bị vạch mặt?

Rất nhiều người cho rằng nhóm Sinh Tử lệnh này nằm dưới quyền của ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông Tin Truyền Thông Saigon

11:22:am 08/07/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Anh: Tờ báo 168 năm tuổi đóng cửa vì bê bối

Anh: Tờ báo 168 năm tuổi đóng cửa vì bê bối

News of the World có số độc giả hàng tuần tại Anh lên tới 2,5 triệu và đã tồn tại 168 năm.

06:12:am 08/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Việc tranh giành quyền lực ở Thái lan chưa thể chấm dứt sau bầu cử?

Việc tranh giành quyền lực ở Thái lan chưa thể chấm dứt sau bầu cử?

Ở Thái lan, một nguyên tắc bất di bất dịch hiện nay là “Nếu làm chính trị, thì ông (bà) Thủ tướng chính phủ phải biết kính trọng và lễ phép với giới lãnh đạo cao cấp trong quân đội.

05:18:am 08/07/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bất lực nhìn Trung Quốc “vét” hàng

Bất lực nhìn Trung Quốc “vét” hàng

Thương nhân Trung Quốc có lợi thế về tín dụng, nhiều tiền và trả giá cao khiến DN trong nước bất lực ngay tại sân nhà.

04:09:am 08/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi chị Phương Nga

Thư gửi chị Phương Nga

“Người bình thường còn hơn con Vẹt cực thông minh”

03:29:am 08/07/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bá quyền văn hóa kiểu Trung Quốc

Bá quyền văn hóa kiểu Trung Quốc

Nhìn vào độ chiếm sóng của phim Trung Quốc trên các đài truyền hình ở Việt Nam, nhiều người lo ngại về khả năng Việt Nam bị “đồng hóa” bởi anh bạn láng giềng.

03:13:am 08/07/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chồng tôi đi biểu tình

Chồng tôi đi biểu tình

yêu cầu cô truyền đạt với anh Quyền là yêu cầu anh Quyền không được đến khu vực đại sứ quán Trung Quốc nữa.

02:56:am 08/07/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cách mạng hoa Lài ở Việt Nam

Cách mạng hoa Lài ở Việt Nam

Sợ hãi là một loại cảm xúc, nó cũng giống nhiều cảm xúc khác như yêu ghét, giận hờn, căm thù… cảm xúc sợ hãi không chỉ đơn giản là thứ cảm xúc bình thường mà nó là một kiểu bản năng sinh tồn, không chỉ loài người mới có. Con vật cũng biết sợ [...]

02:35:am 08/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »