WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:11:pm 03/02/13 Đăng ngày “February 3rd, 2013”

Khi hội nuôi ong trao giải thưởng cho cuốn sách viết về hội nuôi bướm

Khi hội nuôi ong trao giải thưởng cho cuốn sách viết về hội nuôi bướm

…việc trông gà hóa cuốc tưởng là việc nói chơi, ai dè các hội đồng, các ban chung khảo giải thưởng văn học của ban lãnh đạo Hội nhà văn vì trình độ quá yếu kém, lại bị hội chứng mờ mắt vì vinh quang, trông ong lại tưởng bướm, nhìn sách ở thể loại báo chí lại nhầm là sách ở thể loại văn học nên đã trao giải thưởng nhầm ơi là nhầm cho Văn Chinh, từ nhà báo tò te thành là lý luận phê bình văn học hàng đầu của Hội…he he he…

09:11:pm 03/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phản bác báo An ninh Thế giới của cộng sản về những hung thần của Huế-Mậu thân 1968

Phản bác báo An ninh Thế giới của cộng sản về những hung thần của Huế-Mậu thân 1968

Điều đáng lấy làm xấu hổ là cho đến ngày nay, đã sau 45 năm kể từ ngày bàn tay của các sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đóa, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Thiết, Tôn Thất Dương Tiềm… và những tên Việt cộng nằm vùng thuộc cấp của chúng nhuốm đẫm máu của đồng bào Huế mà báo chí của đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp bao biện, tiếp tục che giấu tội ác của những kẻ sát nhân máu lạnh đó, thì làm sao chúng có cơ hội để nhìn nhận sự thật mà cúi đầu ăn năn trước những oan hồn mà chúng đã ra tay sát hại cũng như trước đồng bào Huế.

05:03:pm 03/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thời cơ không thể để mất

Thời cơ không thể để mất

Hiệp định Paris được chính thức ký kết ngày 21/1/1973 Hiệp định Paris ký đã được tròn 40 năm. Lẽ ra đây phải là dịp toàn dân ta cùng nhau nhìn lại quãng đường dài vừa qua để rút ra những kinh nghiệm thiết thực quý báu nhất cho chặng đường sắp đến. Làm được [...]

04:06:pm 03/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mừng sinh nhật 3-2

Mừng sinh nhật 3-2

03:17:am 03/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thương nhau như thế bằng mười giết nhau

Thương nhau như thế bằng mười giết nhau

…cụ chép miệng: “Nhà nước cướp của cả dân tộc, mà chỉ cứu đói cho mấy người thì lãi chán. Ôi dào! Thương nhau như thế bằng mười giết nhau…”.

12:01:am 03/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »