WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:22:pm 04/02/13 Đăng ngày “February 4th, 2013”

Việt Nam: Leo thang đàn áp những người phê phán chính quyền

Việt Nam: Leo thang đàn áp những người phê phán chính quyền

Các chính sách tụt hậu và việc trấn áp các nhà hoạt động đang kìm hãm sự phát triển (Luân Đôn, ngày mồng 1 tháng Hai, 2013) — Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét trong bản Phúc trình Toàn cầu 2013, chính quyền Việt Nam đang đàn áp các quyền tự [...]

05:22:pm 04/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

World Report 2013:Việt Nam

World Report 2013:Việt Nam

World Report 2013:Việt Nam Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa và trấn áp những người lên tiếng chất vấn chính sách nhà nước, vạch trần quan chức tham nhũng hoặc kêu gọi thay đổi chế độ độc [...]

05:15:pm 04/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Bá Thanh và giáo xứ Cồn Dầu

Nguyễn Bá Thanh và giáo xứ Cồn Dầu

Đảng phải chấp nhận cơ chế xã hội tự do dân chủ, đoạn tuyệt với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Max-Lenin đã lỗi thời, trả lại quyền lực cho nhân dân, cùng với các đảng khác tranh đua quyền lãnh đạo thông qua tự do bầu cử.

12:01:am 04/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bản chất hiếu chiến mới của Trung Quốc

Bản chất hiếu chiến mới của Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình hình như không có một nền tảng quyền lực nào cả. Ông Giang Trạch Dân đã chiếm được Ban Thường Trực, đỉnh quyền lực chính trị tại Trung Quốc, và Ông Hồ Cẩm Đào đã chọn lựa Ủy Ban Quân Sự Trung Ương. Còn lại gì cho Ông Tập Cận Bình? Thông thường, phe của tổng bí thư cuối cùng phải được cái gì nhiều quyền lực nhất, nhưng phe của ông – nếu ông có một phe – rõ ràng là không được như vậy. Do đó, đối với ông thật là hợp lý là dựa vào quân đội để củng cố một địa vị bất ổn của ông.

12:01:am 04/02/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »