WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:02:pm 08/02/13 Đăng ngày “February 8th, 2013”

Thư Phong trào Con đường Việt Nam chào mừng luật sư Lê Công Định

Thư Phong trào Con đường Việt Nam chào mừng luật sư Lê Công Định

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với phong trào Con Đường Việt Nam: ngày luật sư Lê Công Định bước ra khỏi nhà tù để trở về với vòng tay gia đình và bạn bè. Một ngày mà rất nhiều người chúng ta đã đón chờ từ lâu. Trước đó vài ngày, [...]

01:02:pm 08/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuối Năm Nói Chuyện Lì Xì Ngày Tết!

Cuối Năm Nói Chuyện Lì Xì Ngày Tết!

Những năm tháng chiến tranh dù phải sống trong cảnh bom rơi, đạn lạc, chết chóc, thương tật diễn ra hàng ngày. Sau cái tết Mậu Thân năm 1968, Chính phủ Quốc gia có cấm và hạn chế đốt pháo vào những năm tiếp theo. Nhưng không khí tết cổ truyền ngày ấy thật sâu [...]

12:54:pm 08/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quyền của người đóng thuế

Quyền của người đóng thuế

Để chúng ta có thể tự tin, tự hào khi nói câu “tôi không chỉ là tôi, tôi là công dân, là hàng triệu người trên nước VN này” thì bạn phải suy nghĩ, phải tư duy trách nhiệm như một công dân. Cái gì ảnh hưởng đến công dân là ảnh hưởng đến ta, cái gì công dân có quyền thì ta có quyền.

10:56:am 08/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trần Tư, Người tù thầm lặng, bất khuất

Trần Tư, Người tù thầm lặng, bất khuất

Trong khi chúng ta đang chuẩn bị đón xuân sang thì trong nhà tù Việt Cộng có một người tù thầm lặng, hiện đang mang bản án chung thân, phải chuẩn bị đón cái Tết thứ 20 trong ngục tù. Ông là Trần Tư, nay đã 72 tuổi, một người tù chính trị thuộc Liên [...]

12:13:am 08/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một Cuộc Chiến Ngầm

Một Cuộc Chiến Ngầm

“Họ không có kêu oan gì cả, họ thừa nhận cả. Hỏi có yêu cầu luật sư không nhưng người ta không yêu cầu bởi vì người ta biết rõ tội rồi bây giờ chỉ cần khoan hồng cần giảm nhẹ thôi.” Chiến Tranh Lạnh – hay còn gọi là Lãnh Chiến – giữa hai [...]

12:05:am 08/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »