WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 18/02/13 Đăng ngày “February 18th, 2013”

Nhật ký ngày 17/2/2013

Nhật ký ngày 17/2/2013

Sáng hai bố con dậy muộn, 11 giờ mới ăn sáng, đi bộ ra bảo tàng dân tộc học để cho con biết về những văn hoá dân gian của dân tộc. Đang đi bộ gần đến nơi thì có điện báo trên tượng đài Lý Thái Tổ một nhóm nhân sĩ , trí thức [...]

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Bên Thắng Cuộc” đã thắng

“Bên Thắng Cuộc” đã thắng

T/G Ngô Minh: Tại sao người đọc say mê Bên Thắng Cuộc ? Vì Bên Thắng Cuộc đã trả lời cho người đọc những câu hỏi rất bức xúc của đất nước từ sau 1975, mà lâu nay, người dân thấp cổ bé họng không biết được cấu trúc bí ẩn của sự thật.

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Những ngày căm hận của sinh viên Việt nam tại Liên xô

Những ngày căm hận của sinh viên Việt nam tại Liên xô

T/G Nguyễn Hưng Đạt: Tại sao Trung quốc lại có thể dễ dàng triệt thoái được 300,000 lính và chừng đó dân binh mà không bị tấn công tiêu diệt? Gần như đa số các chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược Trung hoa của Việt nam là đều đánh vào lúc quân họ rút lui? Một vài sư đoàn rút còn che dấu được, đằng này nhiều quân đoàn cùng rút trên một diện tích rộng lớn, núi rừng hiểm trở, đường độc đạo cheo leo núi-vực, tại sao Việt nam không đánh? Tại sao pháo phản lực chiến dịch từ Liên xô không khai hỏa?

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Lê Phong Lan và đồng bọn có còn là con người nữa không?

Lê Phong Lan và đồng bọn có còn là con người nữa không?

Dối trá, bịp bợm vốn là thói thường của cộng sản bởi cộng sản nghĩa là tội ác mà tội chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ tội ác. Và phàm kẻ nào từng đem tội ra làm phương thức [...]

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quang Trung và nhu cầu Tây Sơn thời đại

Quang Trung và nhu cầu Tây Sơn thời đại

Quyền lợi của các quốc gia không phải lúc nào cũng tương đồng với nhau, nhưng có thể nói đây là thời điểm mà quyền lợi của dân tộc VN tương đồng với quyền lợi của dân tộc HK và cửa sổ cơ hội sẽ đóng lại nếu chúng ta không biết nhân cơ hội này để khai thác. Chướng ngại cho việc nắm bắt cơ hội này không phải là nhân dân VN mà là chính quyền CSVN vì họ vẫn mù quáng với xã hội chủ nghĩa và độc quyền lãnh đạo, vẫn đặt quyền lợi của một nhóm người lên trên quyền lợi của dân tộc. Họ xem việc giáo dục để nâng cao dân trí là diễn biến hòa bình, kết hợp sức mạnh dân tộc là tạo cơ hội cho thế lực thù địch, dân chủ là phản động và chung quanh họ ai ai cũng đều là kẻ thù.

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyển động ngoại giao dồn dập ở Đông Nam Á

Chuyển động ngoại giao dồn dập ở Đông Nam Á

T/G Đào Văn Bình: Trong bối cảnh “Xuân Thu Chiến Quốc” ngày hôm nay – Việt Nam, do rất nhiều yếu tố như: địa lý chính trị, lịch sử và trật tự thế giới mới, đã chủ trương hợp tác cũng như hợp tác chiến lược với tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng “không liên minh với ai để chống ai” khác hẳn với Phi Luật Tân.

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »