WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:41:pm 06/02/13 Đăng ngày “February 6th, 2013”

Sau Luật sư Lê Công Định sẽ là những ai? và sẽ là những gì?

Sau Luật sư Lê Công Định sẽ là những ai? và sẽ là những gì?

Nhất định chúng ta không để công luận quốc tế và cả chúng ta nữa bị mắc lừa cộng sản Việt Nam thêm bất cứ lần nào nữa. Chúng ta vui mừng khi Luật sư Lê Công Định được trả tự do trước thời hạn và chúng ta cũng vui mừng khi nhiều người yêu nước khác nữa cũng sẽ được trả tự do trước thời hạn, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục lên tiếng, chúng ta vẫn tiếp tục cảnh báo với cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và chúng ta vẫn tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tiếp tục tẩy chay Việt Nam, cương quyết chống đối đến cùng việc Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho đến khi Việt Nam không còn là một nước theo thể chế cộng sản độc tài đảng trị.

08:41:pm 06/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đi chợ hoa Tết ở Hà Nội

Đi chợ hoa Tết ở Hà Nội

Hoa là thú chơi tao nhã không thể thiếu của người Hà Nội nhất là mỗi dịp xuân về. Dù giầu hay nghèo, nhà to hay nhà nhỏ, mỗi gia đình không thể thiếu đào hay quất và các loại hoa cắm bình. Người Hà Nội dành nhiều thời gian cho việc chọn hoa. Ngoài [...]

03:08:pm 06/02/13 | Đăng tại MEDIA, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguy cơ Trung Quốc

Nguy cơ Trung Quốc

Bong bóng nợ đã hình thành tại Trung Quốc, bong bóng này cũng như tất cả mọi thứ khác hiện diện trên Nước Cộng hòa Nhân dân là rất vĩ đại.

01:05:am 06/02/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khôn nhà dại chợ

Khôn nhà dại chợ

Gần đây trên một số mạng tự do ở Việt Nam có truyền đi tin tức, các đoạn trích dịch và một số bài bình luận về một cuốn sách chữ Hán nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Chí Minh xuất bản tại Hoa Nam, Trung Quốc, có nhan đề là “Hồ Chí Minh [...]

12:47:am 06/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần dẹp bỏ những gì?

Cần dẹp bỏ những gì?

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận: “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% công chức không dùng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả nào!”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc nói như thế là vẫn khiếm tốn. Trong diễn đàn hội nghị “Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị” tại Học viện Nguyễn Ái Quốc 31-1- 2013 vừa qua, nhiều đại biểu nhận định số công chức “sáng cắp ô đi tối cắp về” là 50%.

12:01:am 06/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ

Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ

Nhân Tết Con Rắn xin có mấy câu xuất đối nôm na, mong được các thi hữu cho lời xướng họa để thêm phần vui vẻ ngày xuân, có điều gì sơ xuất xin rộng lòng lượng thứ.

12:01:am 06/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »