WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 10/02/13 Đăng ngày “February 10th, 2013”

Quyền được sống an toàn

Quyền được sống an toàn

Chúng ta cùng nhau cổ súy, bảo vệ “quyền được sống an toàn” thì sẽ không còn thảm cảnh mẹ khóc con, vợ chia tay chồng trong những tình huống bi thương mà hoàn toàn chúng ta có thể tránh được.

02:45:pm 10/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quý Tỵ – Năm hy vọng

Quý Tỵ – Năm hy vọng

Ở nước ta các cuộc xuống đường chống Trung Quốc bành trướng và xâm lược bao giờ cũng gắn liền với đấu tranh cho dân chủ, và các chiến sỹ dân chủ luôn luôn đi đầu trong cuộc vận động chống bành trướng. Chúng ta đã có không ít kinh nghiệm và nhiều sáng kiến trong kiểu đấu tranh bất bạo động nhưng quyết liệt bền bỉ này.

02:23:pm 10/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel & chế độ quân dịch

Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel & chế độ quân dịch

Trên tất cả các chương trình của ông Chuck Hagel, việc tái thiết lập chế độ quân dịch phải là cái xương sống của chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ.

02:01:pm 10/02/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sủa gia

Sủa gia

10:46:am 10/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Điềm báo diệt vong

Điềm báo diệt vong

  Triều đại Cộng Sản (sau đây gọi là Triều Sản) tính đến nay đã tồn tại gần 70 năm. Năm ấy (1945) thế giới hỗn mang, thiên hạ đại loạn, thừa cơ tiên đế liền dấy binh mà lập ra triều sản. Triều đại mới định ra hai lá đại kỳ lớn làm quốc hiệu, [...]

05:38:am 10/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc tuồn lồng đèn ‘Tam Sa’ vào Việt Nam

Trung Quốc tuồn lồng đèn ‘Tam Sa’ vào Việt Nam

Người Trung Quốc có vẻ tận dụng mọi cơ hội và thủ thuật để tuyên truyền chủ quyền lãnh thổ của họ trên những vùng đang tranh chấp hay cướp của các nước khác.

12:01:am 10/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ta về cho kịp độ Xuân sang

Ta về cho kịp độ Xuân sang

Nhiều người Việt đã nhận xét dân mình đánh mất cái thói quen biết hổ thẹn; cũng không còn cái khả năng biết nổi giận trước cái ác. Nhiều cá nhân vẫn nổi giận khi bị người khác đi xe lấn đường, cũng biết hổ thẹn khi mặc cái quần rách. Nhưng đối với những chuyện lớn thì không, đại đa số hoàn toàn lãnh cảm.

12:01:am 10/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »