|

Sủa gia

Sủa gia: Gâu gâu... tập sách mỏng làm thay đổi đời tôi...

Sủa gia: Gâu gâu… tập sách mỏng làm thay đổi đời tôi…

5 Phản hồi cho “Sủa gia”

 1. kenny says:

  Nen goi la Su No , la ke an ban , xu ninh nhung ke lam vay ban lich su.

 2. viet says:

  Nghe và nhìn cái tên cũng biết ông này gốc “tàu khựa” rồi!!! loại người ” Tiền hậu bất nhất” như thế thì không có gì khác nhau cả!!! đúng là ông DÊ NƯỚC LẠ .

 3. miêng says:

  Ông Dươngtrungquốc là sử gia .Có lẻ đánh máy sai chăng ? Sủa gia ? Ong là chó mà là chó của ai ?sủa là sủa lúc nào và vì sao mà sủa?Theo ình vẻ và chú thích thì ông ta đọc cuốn sách mỏng của hồly bá-bá mà thay đổi dời ông . Có phải ông ta hân hoan được đổi từ nhân thành cẩu không ?
  Cái tên ông là định mệnh.cho nên ông ta đọc sách hồbábá thành cẩu mà cẩu trungquốc.,cẩu của nước lạ mới là kỳ …diệu (một cục)
  Mà lạ ! sao lại sủa ? vì dương là dê. Đây là con dê tàu…mới phải . Và nếu vậy thì phải kêu “be he.behe “mới đúng là cùng loại ,đồng loại ,đồng chí của tàu lạ mới phải…
  Phải không ông kỳ văn (không “d “dưới” ) cục ?

 4. T. says:

  Ông Dương Trung Quốc học tới đó, làm tới chức vụ đó rồi tuổi đời gần tới lúc nghỉ hưu mà còn dại, vì vậy tôi tặng ông tên này:

  SỦA GIA DÊ LẠ ̣ ( Dương có nghĩa là Dê, Trung Quốc ở trong nước Đảng và nhà nước của ông gọi là lạ)

 5. Thiến Heo says:

  thùng thủ cù lủ nó dương
  trung quân ái quốc nó trương rành rành
  ay ya ngộ thị thoòng dành
  trên loe dưói bũm dách phành dậu hoi
  lịch sủa cái mẹ gì gâu
  rượu thai nhi ngộ nhẫm châu đìu đìu

Phản hồi