WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:47:pm 26/02/13 Đăng ngày “February 26th, 2013”

Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?

Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?

Ngày 14/1/2013  trang điện tử Thông Luận đăng một tài liệu nhan đề: “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của nhà biên khảo Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan. Thái Tuấn dịch ra Việt ngữ nhan đề “Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh” hoàn tất vào đầu năm 2013 . Trang điện [...]

11:47:pm 26/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đầu năm nghĩ về quốc nội và hải ngoại

Đầu năm nghĩ về quốc nội và hải ngoại

Trước khi được phê chuẩn trở thành tân Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel đã gặp phải những phản ứng gay gắt từ chính giới Mỹ, đặc biệt là từ đảng viên Cộng Hòa vì điều mà họ cho là “sự mềm yếu với Iran và chống Israel” của ông. Nguyên nhân [...]

11:18:pm 26/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về bố cáo “không tiếp người Nhật, Phi, Việt Nam và chó”

Về bố cáo “không tiếp người Nhật, Phi, Việt Nam và chó”

Gần đây, một nhà hàng bán thức ăn nhanh “Snacks Bắc Kinh”, gần khu vực tử cấm thành của Trung Cộng dán một bố cáo với nội dung  là “Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật – Người Philippines – Người Việt Nam và CHÓ”. Bố cáo đó đã được một người Mỹ gốc Hoa [...]

04:16:pm 26/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đế quốc Trung cộng

Đế quốc Trung cộng

“Bây giờ, Đế Quốc đã lộ diện, chiến dịch xâm lăng đã công khai. Thế giới đã thấy rõ tham vọng của Bắc Kinh. Năm nay, 22 quốc gia sẽ cho Hải quân tụ hội ở ngoài khơi Hawaii, dưới sự hướng dẫn của Đệ Tam hạm đội Mỹ, cùng tập trận, dự phòng trường hợp phải ngăn chặn đứa gian ác quá lộng hành trên Thái Bình dương. Nga, lần đầu tiên, cũng tham dự.”

03:53:pm 26/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng Bí thư!

Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng Bí thư!

Giữ điều 4 Hiến pháp là gì, nếu chẳng phải là khư khư độc quyền đảng trị như “đười ươi giữ ống”, giữ lợi ích bất chính cho một thiểu số người, bất chấp phương hại nặng nề tự do, hạnh phúc của nhân dân, kéo lùi tương lai phát triển của đất nước?

02:25:am 26/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tuổi Trẻ 20: “Ngày phán xét sẽ đến”

Tuổi Trẻ 20: “Ngày phán xét sẽ đến”

Bao năm rồi không còn nhớ, nhưng quê hương tôi cứ mỗi độ xuân về thì cụ đồ râu tóc bạc phơ ngồi viết câu đối đỏ bên đường nay đã vắng bóng, thay vào đó người ta trơ trẽn, đem ra treo đầy đường, vẽ đầy phố những khẩu hiệu tuyên truyền mà chẳng [...]

12:01:am 26/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »