WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:14:pm 14/02/13 Đăng ngày “February 14th, 2013”

Vấn đề cần phải được làm sáng tỏ

Vấn đề cần phải được làm sáng tỏ

Vấn đề cần phải được làm sáng tỏ: Đại sứ Jean-Marie Mérillon có viết cuốn Hồi ký nào với nhan đề là “Saigon et moi” hay không? Từ nhiều năm trước đây, tôi có nghe trên vài đài phát thanh và rồi cũng đọc trên một vài tờ báo ở California về chuyện Vị Đại [...]

01:14:pm 14/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôi thưa Bác Hồ

Tôi thưa Bác Hồ

  Cuốn sách đồ sộ của nhà báo Huy Đức dài hàng nghìn trang Bên Thắng Cuộc đang được bàn luận sôi nổi. Người khen cũng nhiều, người chê cũng lắm. Điều bổ ích là nó giúp cho xã hội nhìn lại cuộc chiến. Có thiếu sót là tác giả không đề cập đến nhân [...]

12:52:pm 14/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

‘Mừng đảng, mừng xuân’

‘Mừng đảng, mừng xuân’

Đó là dòng chữ in trên những tấm biểu ngữ, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở những nơi khác, ở khắp cả nước. Sự ngẫu nhiên của lịch sử khiến cho ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 thường trùng với thới khắc sang xuân của đất nước. [...]

12:38:pm 14/02/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »