WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:46:pm 07/02/13 Đăng ngày “February 7th, 2013”

Xe bốn bánh nhãn hiệu “NKG”

Xe bốn bánh nhãn hiệu “NKG”

Trên sách báo Nguyễn Kiến Giang thường ký tên Lương Dân hay Lê Diên. Anh là một cây bút trẻ trong suy tư, già dặn, uyên thâm, luôn có ý mới, kịp thời đại.

03:46:pm 07/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Quan hệ Nhật Trung đi về đâu?

Quan hệ Nhật Trung đi về đâu?

Thời gian gần đây quan hệ Nhật – Trung trở nên xấu đi một cách nhanh chóng và nghiêm trọng vì hồ sơ tranh chấp Senkaku / Điếu ngư. Trung cộng đã đơn phương hủy bỏ nhiều cuộc họp quan trọng, đã có những lời lẽ trịch thượng và hành động khiêu khích. Phía Nhật [...]

03:29:pm 07/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về một con người trong tù

Về một con người trong tù

Lê Công Định đã về. Niềm vui sắp được gặp lại bạn tràn ngập. Những điều tốt đẹp đang mở ra. Nhưng nhớ đến một người bạn khác vẫn còn trong vòng lao lý mà chạnh lòng. Có lẽ thời điểm mà những người xa nhà khắc khoải nhất là Tết. Đã trải qua 3 [...]

03:28:pm 07/02/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Cuộc đấu giữa những nhóm quyền lợi

Cuộc đấu giữa những nhóm quyền lợi

…muốn cho cuộc chơi công bằng, mọi người đều có quyền được góp ý kiến và được nghe ý kiến của người khác. Như vậy thì tất cả phải minh bạch công khai. Các nhóm quyền lợi đều ra mặt công khai trình bày ý kiến của mình. Báo chí, và người dân có quyền biết danh sách các nhóm đang vận động quốc hội và chính phủ, và giới truyền thông tự do phổ biến các ý kiến đối nghịch. Tất nhiên, những người nắm quyền phải do dân chúng tự do bầu lên. Khi đó, các cuộc tranh luận giữa những nhóm quyền lợi góp phần xây dựng ích lợi chung, không nhóm nào độc quyền thao túng guồng máy quyết định của quốc gia.

11:47:am 07/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giấy mời và dân chủ

Giấy mời và dân chủ

Thể chế chính trị dân chủ với quan niệm rằng “quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, nhân dân là chủ thể của đất nước, “nhân viên nhà nước” chỉ là người làm thuê. Không cần quan tâm ai lãnh đạo, vai trò của họ là làm thuê. Chúng ta thường nghe câu trích dẫn “cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân” (lời CT HCM). Tuy nhiên dân chủ không thể có được chỉ bằng ý tưởng, bằng lời nói dù là của lãnh tụ, mà nó phải được thực hiện trên thực tế. Thực tế dù nhỏ nhặt nhất như chuyện giấy mời.

11:42:am 07/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »