WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:36:am 24/02/13 Đăng ngày “February 24th, 2013”

Dừng dự án bô xít Tây Nguyên là không khả thi

Dừng dự án bô xít Tây Nguyên là không khả thi

Tập đoàn Than và Khoán sản Việt Nam khẳng định hai nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ gần hoàn thiện, không có lý do để ngừng lại và cũng không bị ảnh hưởng bởi việc dừng xây cảng vận chuyển Kê Gà. Chiều 24/2, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than [...]

10:36:am 24/02/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại sứ Jeane Kirkpatrick (1926 – 2006)

Đại sứ Jeane Kirkpatrick (1926 – 2006)

Trong thập niên 1980, tại nước Anh bà Thủ tướng Margaret Thatcher được báo chí mệnh danh là “Iron Lady” và tại Mỹ thì có bà Jeane Kirkpatrick – Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc lại được báo chí ở Pháp gọi là “Femme de Fer”.Cả hai danh xưng này cùng có nghĩa là “Người [...]

03:11:am 24/02/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cảm nhận Việt Nam

Cảm nhận Việt Nam

Thời gian gần đây những người yêu nhạc, yêu thơ và yêu nước được thưởng thức hai bản nhạc về Việt nam. Cả hai bản nhạc đều rất tuyệt vời, nhất là ca từ của hai bản nhạc đều đi vào lòng người ở mãi lại đó với âm hưởng tha thiết văng vẳng bên [...]

02:52:am 24/02/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992

Góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992

Nay, từ sau bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã 3 lần được sửa đổi nhất là bản Hiến pháp năm 1980 với Điều 4 khẳng định vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và Dân tộc Việt Nam.

Chính từ điều này đã tạo nên biết bao vấn đề cả tư tưởng, lý luận và thực tiễn có nhiều điều mâu thuẩn …

12:28:am 24/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ký giả và Kỹ giả trong vụ án khu sinh thái Bia Sơn

Ký giả và Kỹ giả trong vụ án khu sinh thái Bia Sơn

Ngôn ngữ của những người làm báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật … bây giờ – nghe ra – cũng cuồng tín, nông nỗi, và bẩn thỉu không khác gì những cái loa sắt đặt ở Ba Mươi Sáu Phố Phường, hồi giữa thế kỷ trước. Đã thế, nay họ còn có thêm cái nét đểu cáng (đặc trưng) của thời đại mới: “Nhóm hoạt động lật đổ chính quyền ‘chia nhau’ … 299 năm tù.”

12:01:am 24/02/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tướng Võ Nguyên Giáp [1]

Tướng Võ Nguyên Giáp [1]

Hiện nay, tiểu sử của tướng Võ Nguyên Giáp thường quá vắn tắt, chưa được giải mật đầy đủ. Càng không đầy đủ thì hẳn có những điều được che dấu, không tiện nói ra?

12:01:am 24/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »